Det finns ett värde med att certifiera verksamheten

Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. Det ger också ett driv i att arbeta med ständiga förbättringar. 

Att arbeta med certifiering kan vara ett sätt att skapa en kultur där ständiga förbättringar är en del av verksamheten. Främst tänker jag på ISO-certifiering men det finns även andra exempelvis Silviacertifiering som ger en struktur för ständiga förbättringar. Många äldreboenden är också ISO-certifierade. Att arbeta med certifiering är ett strukturerat sätt att utveckla kvaliteten på boendet. Genom att bygga system för egenkontroll, internrevisioner och ständiga förbättringar bygger verksamheten både en kultur och kontrollmekanismer som bidrar till en kvalitetsutveckling.  

Det finns också en ”äldrestandard” sedan 2015. Den tydliggör krav som ställs för vård och omsorg för äldre. Den tillhandahålls kostnadsfritt av Svenska institutet för standarder (SiS) för de verksamheter som önskar införa den. Det är ingen standard som man kan certifiera sig mot, men den ger ett bra stöd i kvalitetsutvecklingsarbetet.  

Ett värde med certifiering av verksamhet är att det bidrar till att skapa ett systematiskt arbete där ständiga förbättringar blir en del av verksamhetens kultur. Om alla i verksamheten strävar efter att göra boendet bättre så kommer det ganska snart att ge resultat. Genom att arbeta med egenkontroll och att stimulera medarbetarna att skriva avvikelser när något går fel så kan ledningen få impulser till förbättringsarbetet. Det är även viktigt att göra det enkelt för boende och närstående att bidra med synpunkter och förbättringsförslag.  

Med enkla, trygga och välkända rutiner som alla följer så blir det lätt även för en relativt nyanställd vikarie att göra rätt. En viktig del i detta är att ha bra enkla vägar för informationsöverföring och ett arbetssätt som gör det enkelt för medarbetare att kommunicera med ledningen. Närvarande ledarskap som bygger på tillit och en tydlig värdegrund bidrar också till att skapa en kultur där alla är viktiga.  

Undersköterska: På vilket sätt kan du bidra till att göra verksamheten bättre? Har ni ett bra sätt att rapportera avvikelser? Leder avvikelser till att verksamheten blir bätte? Har ni något kvalitetsråd inom verksamheten?

Chef och legitimerad personal: Utreds alla avvikelser seriöst? Får den som skriver avvikelser återkoppling om utredningen och vilka åtgärder som vidtagits? Ger ni återkoppling på avvikelser på APT eller i forum?  

Närstående: Finns det enkla sätt för de boende och dig som närstående att lämna in synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus