Mer tillit leder till bättre vård

Vården styrs för mycket av tekniska krav istället för att utgå från vilken effekt de får för människan.

Ofta beskrivs krav i vården som mer tekniska krav. De äldre ska erbjudas möjlighet att komma ut varje dag. De ska erbjudas att delta i två aktiviteter per dag. För undersköterskan innebär det att hon måste erbjuda den boende utevistelse varje dag trots att hon vet att den boende svarar att jag har ju sagt att jag inte vill gå ut förrän det är tio grader varmt ute. Primärvården får betalt per besök vilket innebär att besöken måste vara effektiva. För patienten innebär det att vården enbart kan ta en diagnos eller fråga per besök.

Inom industrin skulle man se detta som en teknisk specifikation. Man beställer vad som ska göras i stället för att fundera på vilken funktion det ska fylla. Om man istället skulle ha ett funktionellt perspektiv så skulle styrningen vara inriktad på funktion. De som bor på äldreboende håller sig friska, är glada och lever länge och patienterna som är listade på en vårdcentral får en bättre hälsa och minskat behov av vård.

Organisatoriskt ser vi att varje hälsoproblem har en lösning. Om någon hamnar i missbruk så får man hjälp med missbruket. Det är ingen som funderar över orsaken till missbruket som kanske har sin grund i psykisk ohälsa, dåliga relationer, otrivsel på arbetsplatsen eller en omöjlig livssituation. Det gör att den som fått hjälpen lätt återfaller i missbruket då situationen i övrigt är oförändrad.

Det ligger något i Maslows gamla tes att om det enda verktyget man har är en hammare så tenderar man hantera alla problem som om de vore en spik.

Tillit är en byggklots för att nå en värdeskapande organisation. Vården måste få större frihet att skapa de verktyg som behövs för att hjälpa de medborgare som är i behov av stöd och behandling. Först då sätter vi individen i centrum och erbjuder en personcentrerad vård.

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus