Värdegrunden måste vara det som vägleder i utvecklingsarbetet av äldreomsorgen

Vi står i en brytningstid där ”New Public Management” blir alltmer ifrågasatt och ”Tillitsbaserad ledning och styrning” lyfts fram som ett alternativ.

Foto: Mostphotos

Det talas ibland om att effektivisera äldreomsorgen. Upplägget med en effektivare äldreomsorg blir helt olika om utgångspunkten är att spara pengar eller att skapa mer tid för de boende. Effektiviteten kan också ske på samhällsnivå. Det innebär att de äldre kan bo kvar i sina hem och leva ett självständigt liv med begränsade stödinsatser.

Utgångspunkten för den effektivisering som sker idag är ofta att spara pengar för skattebetalarna eller öka vinsten på sista raden i bokslutet. Detta medför ofta att man skär med osthyvel. Äldreomsorg kräver omfattande kunskaper hos medarbetarna för att kunna möta de boendes behov. När tid för överrapportering och utbildning tas bort undermineras sakta men säkert förutsättningarna för utveckling, ledning och styrning.

Det finns en risk med att ha alltför stort kostnadsfokus. Att göra förändringar som sänker kvaliteten innebär ofta i förlängningen högre kostnader. För ett äldreboende kan det innebära fler sjukhusinläggningar, ökad personalomsättning, ökat antal klagomål samt tidskrävande utredningar av Lex Sarah och Lex Maria. Till det kommer inte sällan ett ökat lidande för boende och närstående.

Att mäta kostnaden för ett äldreboende är därför inte lätt. Det är lätt att titta på den egna plånboken och glömma hur samhället runt omkring påverkas. Det finns inte något rakt samband mellan kostnad och kvalitet. Det finns äldreboenden som levererar hög kvalitet på omsorg med låga kostnader liksom det finns äldreboenden med höga kostnader och dålig kvalitet. Den som enbart tittar på kostnader och inte samtidigt arbetar med kvaliteten i verksamheten riskerar göra allvarliga misstag.

Alla verksamhetsförändringar måste föregås av en gedigen analys av hur det ser ut och varför. Inför förändringar behöver det också göras en riskanalys.
Ett sätt att arbeta med verksamhetsutveckling är att jämföra sig med andra. Enheter kan lära av varandra för att hitta sätt att arbeta smartare. Ett sätt att höja kvaliteten och spara tid i långa loppet är att arbeta funktionsbevarande. Likaså är ett bra fallförebyggande arbete ett sätt att undvika frakturer och andra vårdskador. Genom att jämföra sig med andra kan verksamheten också få inspiration till att höja sin egen ambitionsnivå.

Ett ledarskap med en tydlig vision kan ofta finna sätt att förbättra kvaliteten med befintliga resurser. Kvalitet skapas av medarbetarna i mötet med de boende och deras närstående. Ett tydligt och ambitiöst ledarskap med en tydlig vision skapar ofta arbetsglädje och engagemang hos medarbetare som vill kunna känna stolthet över sin arbetsplats. Att sikta mot att bli bäst ligger i det goda ledarskapets natur.

Verksamheter som har dåliga resultat behöver satsa på att göra en ordentlig analys över vad som håller nere verksamheten. Framförallt i större städer så kommer äldreboenden att märka av en hårdare konkurrens om de äldre. Finns det ett överskott på boendeplatser så kommer de äldre och deras närstående rösta med fötterna och välja det äldreboende som har det bästa ryktet och utbudet.

Den absolut största kostnaden i äldreomsorgen är personalen. Om personalen inte trivs och engagerar sig i verksamheten så sjunker kvaliteten samtidigt som kostnaderna ökar. Förändringen kan gå snabbt.

Bättre kvalitét i äldreomsorgen innebär en win-win där det blir bättre för de boende och deras närstående samtidigt som det ger personalen ett mer meningsfullt arbete.
Skriven med inspiration från en rapport från Inrikta

Undersköterska: Fungerar er enhet bra? Ger ni de boende vård av god kvalitet? Finns det ett tydligt ledarskap på enheten?

Chef och legitimerad personal: Har ni en tydlig vision för utvecklingen av enheten? Har ni möjlighet att jämföra er med andra enheter? Hur står sig kvaliteten hos er i förhållande till andra äldreboenden?

Närstående: Upplever ni medarbetarna som stolta och trygga? Finns det goda förutsättningar för att erbjuda omsorg av god kvalitet? Om inte – vad saknas?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus