Har ni lämpliga fysiska aktiviteter att erbjuda alla era boende?

Fysisk aktivitet är viktigt även för äldre personer. Det ger välbefinnande och motverkar depression. Muskelstärkande aktiviteter minskar fallrisk och förebygger sjukdom och vårdskador.

Foto: Mostphotos

Fysisk aktivitet på recept FaR är ett koncept som funnits i många år. FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling för alla) är en bok kom ut 2004. I den finns konkreta tips på träning vid olika sjukdomstillstånd och kan mycket väl användas i äldrevård. Många äldre slutar motionera när de blir sjuka när de istället borde motionera mer. Motion motverkar skadliga stresshormoner, leder till ökad genomblödning i hjärta och kärl, förbättrad tarmfunktion, minskar blodfetter, sänker blodtryck och minskar därför risken för diverse skador.  

Samarbeten har startats för att förbättra hälsan hos befolkningen och minska läkemedelsanvändningen. Istället för att som tidigare sätta in läkemedel kan vårdtagaren få FaR - Fysisk aktivitet på recept, vilket innebär skriftliga råd på en receptblankett. Förskrivningen föregås av motiverande samtal MI. Samtal som kan vara till hjälp för vårdtagaren att förändra sina vanor och sitt beteende.  

Det är aldrig för sent att börja röra på sig. Många äldreboenden har idag tillgång till gym och det förekommer att äldre som inte varit så träningsbenägna tidigare i livet börjar träna när de flyttar in på äldreboende.  

All form av rörelse påverkar kroppen positivt. Även sömn, minne, inlärning och koncentrationsförmåga påverkas positivt. Genom att stå på ett ben när du borstar tänderna eller att dansa medan du diskar kan du träna balansen.  

För sköra äldre kan man behöva anpassa träningen. Arbetsterapeut eller fysioterapeut behöver ofta anpassa träningen till personens begränsningar. Det är viktigt att ha ett bra arbetssätt för att stimulera de boende att aktivera sig utifrån sina förutsättningar. Det finns studier som visar att det går att uppnå mätbar förbättring när det gäller muskelstyrka och funktionsförmåga trots hög ålder och kroniska sjukdomar hos personer som bor på äldreboende.  

Undersköterska: Finns det personer hos er som tränar regelbundet? Vad kan ni göra för att stimulera era boende att aktivera sig? Har ni bra rutiner för att arbeta funktionsbevarande med de boende? Har ni regelbundna aktiviteter som stimulerar till aktivitet på er enhet? Är alla boende delaktiga?  

Chef och legitimerad personal: Utvärderar ni arbetet med fysisk aktivitet regelbundet? Hur stimulerar ni undersköterskorna att arbeta funktionsbevarande och att utföra ordinerad träning med de boende? Får alla boende delta i någon form av fysisk aktivitet?

Närstående: Hur fungerar det med rörelseträning och promenader på enheten?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Konsten att ta hand om ett dödsbo
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren
  info
comments powered by Disqus