Har ni lämpliga fysiska aktiviteter att erbjuda alla era boende?

Fysisk aktivitet är viktigt även för äldre personer. Det ger välbefinnande och motverkar depression. Muskelstärkande aktiviteter minskar fallrisk och förebygger sjukdom och vårdskador.

Foto: Mostphotos

Fysisk aktivitet på recept FaR är ett koncept som funnits i många år. FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling för alla) är en bok kom ut 2004. I den finns konkreta tips på träning vid olika sjukdomstillstånd och kan mycket väl användas i äldrevård. Många äldre slutar motionera när de blir sjuka när de istället borde motionera mer. Motion motverkar skadliga stresshormoner, leder till ökad genomblödning i hjärta och kärl, förbättrad tarmfunktion, minskar blodfetter, sänker blodtryck och minskar därför risken för diverse skador.  

Samarbeten har startats för att förbättra hälsan hos befolkningen och minska läkemedelsanvändningen. Istället för att som tidigare sätta in läkemedel kan vårdtagaren få FaR - Fysisk aktivitet på recept, vilket innebär skriftliga råd på en receptblankett. Förskrivningen föregås av motiverande samtal MI. Samtal som kan vara till hjälp för vårdtagaren att förändra sina vanor och sitt beteende.  

Det är aldrig för sent att börja röra på sig. Många äldreboenden har idag tillgång till gym och det förekommer att äldre som inte varit så träningsbenägna tidigare i livet börjar träna när de flyttar in på äldreboende.  

All form av rörelse påverkar kroppen positivt. Även sömn, minne, inlärning och koncentrationsförmåga påverkas positivt. Genom att stå på ett ben när du borstar tänderna eller att dansa medan du diskar kan du träna balansen.  

För sköra äldre kan man behöva anpassa träningen. Arbetsterapeut eller fysioterapeut behöver ofta anpassa träningen till personens begränsningar. Det är viktigt att ha ett bra arbetssätt för att stimulera de boende att aktivera sig utifrån sina förutsättningar. Det finns studier som visar att det går att uppnå mätbar förbättring när det gäller muskelstyrka och funktionsförmåga trots hög ålder och kroniska sjukdomar hos personer som bor på äldreboende.  

Undersköterska: Finns det personer hos er som tränar regelbundet? Vad kan ni göra för att stimulera era boende att aktivera sig? Har ni bra rutiner för att arbeta funktionsbevarande med de boende? Har ni regelbundna aktiviteter som stimulerar till aktivitet på er enhet? Är alla boende delaktiga?  

Chef och legitimerad personal: Utvärderar ni arbetet med fysisk aktivitet regelbundet? Hur stimulerar ni undersköterskorna att arbeta funktionsbevarande och att utföra ordinerad träning med de boende? Får alla boende delta i någon form av fysisk aktivitet?

Närstående: Hur fungerar det med rörelseträning och promenader på enheten?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-05-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 11 MTP
  Digitala verktyg används alltmer i vården
  Foto: Pixabay
  info
 • 2023-05-24 04:00 16 Sjukdom och död, 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  Har ni bra rutiner för att upptäcka om någon samlar på sig vätska?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-05-22 04:00 02 Värdegrund
  Etisk handlingsberedskap
  info
 • 2023-05-18 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 05 Planering
  Rutiner får inte vara hyllvärmare, dvs ett papper som ingen följer.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-05-15 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Bra fotvård är grundläggande för att bibehålla gångförmåga och att undvika sår.
  info
 • 2023-05-10 19:33 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Samhällsbetalda resor för personer med funktionbegränsningar
  info
comments powered by Disqus