Använder medarbetarna handskar på ett korrekt sätt?

Det finns basala hygienrutiner som måste följas. Genom Covid-19 har följsamheten till basala hygienrutiner ökat. Korrekt användning av handskar är en viktig del av säkerheten och hygienen inom äldreomsorgen och vården. Det minskar risken för smittspridning och skyddar både vårdpersonal och patienter. Att följa goda hygienvanor och ha kunskap om arbetsplatsens riktlinjer för handskar är avgörande. Utbildning i vårdhygien måste vara en självklar del i introduktionen av nya medarbetare. Det är viktigt med god handhygien. Det är också viktigt att bli bemött med respekt och inte som smittsam paria. I grunden utgör medarbetarna större risk än de boende.  

Foto: Mostphotos

Användning av handskar


En sjuksköterska var bekymrad över hygienkunskaperna på det äldreboende hennes far bor. Hon menade på att flera i personalgruppen hade dåliga eller mycket dåliga kunskaper om hur och varför handskar skulle användas.

Flera medarbetare skötte först nedre toalett och fortsatte sedan att hjälpa den boende utan att byta handskar. De verkade mer tro att handskarna var till för att skydda dem själva än den boende. De kunde också sätta på sig handskar för att kamma håret eller rätta till kläderna.  

Vårdhygien blir allt viktigare. Antalet människor som bär på resistenta bakterier ökar. Smittspridning i vårdmiljö är ett återkommande problem och i Europa ökar antalet personer som dör till följd av infektioner som inte kan behandlas. För att minska smittspridningen ska vårdpersonal som arbetar i patientnära arbete ha kortärmad arbetsdräkt. Klockor och ringar får inte finnas på armar och händer. Naglarna ska vara kortklippta. Det är inte tillåtet att ha nagellack. Vid arbete som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska skyddsrock eller plastförkläde samt handskar användas.  

Händerna ska alltid spritas före och efter kontakt med patienten. Vid smutsigt arbete tvättas händerna innan de spritas. För att upprätthålla en god handhygien hos de boende behöver många av äldre hjälp med att tvätta händerna under rinnande vatten. Det behövs både i samband med morgontoaletten som övriga tider i samband med toalettbesök. Det här slarvas det mycket med på många ställen. Det är också viktigt att de boende har kortklippta och rena naglar för att förhindra skador och smittspridning.  

Det är bra om det finns handsprit tillgänglig i anslutning till matplatsen så att de äldre kan sprita sig. Vid tecken på magsjuka och om någon får diarré eller kräkningar ska den insjuknade isoleras från övriga. Om vinterkräksjuka orsakad av Noro- eller Rotavirus misstänks ska hela enheten isoleras till dess att provtagning visat något annat. Närstående uppmanas i dessa fall att inte komma och besöka sin närstående. Vid mathantering gäller särskilda bestämmelser för livsmedelshygien. Verksamheterna ska ha ett egenkontrollprogram för att säkerställa att maten hanteras på ett säkert sätt, bl.a. avseende varmhållning.  

För den som inte vet det används handskarna för att skydda den äldre från farliga infektioner. Det innebär därför att det är viktigt att ha handskar när man kommer i kontakt med kroppsvätskor, men inte annars bedöms inte handskar vara nödvändiga att använda.  

Nya medarbetare får inte alltid en fullgod introduktion i sitt arbete och förstår därför inte vikten av att hålla sig till vissa rutiner. Introduktionen behöver följas upp. Många verksamheter gör självskattningar när det gäller hur medarbetarna arbetar med hygien men dessa instrument fångar inte upp de medarbetare som har bristande kunskaper om vikten av att följa hygienrutinerna.  

Basala kunskaper om vårdhygien minskar lidande samt spar tid och pengar


En undersköterska beskriver att  det inte finns tid att lära ut basala kunskaper om hygien etc. till nyanställda vikarier. Undersköterskan sa  ”tyvärr får många vikarier lära sig dessa rutiner själva”. Ibland kan bristen på introduktion ställa till extrakostnader. Till exempel  händer det att tvättlappar spolas ner i toaletten och orsakar stopp. Undersköterskan uttrycker också att det verkar vara viktigare att lära vikarierna krångliga schemasystem och kontrollappar än att personalen utför arbetet på ett för den äldre säkert sätt. Introduktionsgången är allt för kort och inte sällan är det okunniga eller relativt nyanställda medarbetare som ska introducera vikarien. Hon berättar vidare om att många som jobbat ett tag utgår från att "det vet väl alla", men det funkar inte så understryker hon. Hon har också kommit på kollegor med att hälla tvål i tvättbaljan och att sen inte skölja bort med rent vatten, utan enbart torka bort löddret. Denna undersköterska gav till sist upp och slutade då hon mötte motstånd när hon påtalade olika brister.

Sammanfattning - användning av handskar


Användning av handskar inom äldreomsorgen och vården, är avgörande för att säkerställa både vårdgivares och patienters säkerhet och hygien. Här är några viktiga steg för att säkerställa korrekt användning av handskar:
Använd handskar vid rätt tillfällen: Handskar bör användas vid alla aktiviteter som innebär direkt kontakt med kroppsvätskor, blod, sår eller när du hanterar smittsamt material. De används också vid vissa hygieniska uppgifter som att hjälpa en patient med personlig hygien.
Handtvätt: Innan du tar på dig handskar är det viktigt att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Handtvätt är avgörande för att minska risken för att föra in smuts eller bakterier när handskar används.
Rätt storlek: Använd handskar som passar ordentligt. För stora eller för små handskar kan vara obekväma och öka risken för skador eller kontaminering.
Engångsanvändning: Handskar inom vården och äldreomsorgen ska generellt sett vara engångs- eller engångsanvändningsbara. Använd aldrig samma par handskar för olika patienter eller för olika arbetsuppgifter. Handskarna är framförallt till för att skydda den äldre från dina bakterier.
Korrekt påtagning: Ta på dig handskarna noggrant och undvik att röra vid ytor eller föremål som inte är sterila med handskarna.
Byt vid behov: Byt handskar om de är smutsiga, skadade, eller om du byter uppgift eller patient. Använd inte samma handskar för att hantera olika ärenden.
Korrekt avtagning: Ta av handskarna försiktigt utan att röra vid den yttre sidan av handskarna. Använd den ena handen för att ta tag i den andra handskens insida och dra av den. Upprepa processen för den andra handen.
Tvätta händerna igen: Efter att du har tagit av handskarna, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Detta minskar risken för smittspridning.
Följ arbetsplatsens riktlinjer: Följ arbetsplatsens specifika riktlinjer och protokoll för användning och avyttring av handskar. Det kan inkludera korrekt avfallshantering för använda handskar.
Träning och uppdatering: Vårdpersonal bör regelbundet utbildas om korrekt användning av handskar och hygienrutiner.

Korrekt användning av handskar är en viktig del av säkerheten och hygienen inom äldreomsorgen och vården. Det minskar risken för smittspridning och skyddar både vårdpersonal och patienter. Att följa goda hygienvanor och ha kunskap om arbetsplatsens riktlinjer för handskar är avgörande. Utbildning i vårdhygien måste vara en självklar del i introduktionen av nya medarbetare.

Undersköterska och vårdbiträde:
- Hur hjälper ni varandra att göra rätt?
- Har ni ett bra och genomtänkt introduktionsprogram på din enhet?
- Får ni den tid ni behöver för att introducera nya kollegor?
- Vem får hålla i introduktionen, är det den mest erfarne eller bara den som arbetar dagen då vikarien kommer?
- Har ni arbetsdräkt med kort ärm?
- Har någon ringar eller klockor på händerna?
- Är deras naglar välskötta?
- Bär någon nagellack?
- Är håret kort eller uppsatt?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Hur säkerställer ni att de som arbetar med de boende har den kunskap som krävs?
- Har ni ett väl genomarbetat introduktionsprogram där den nyanställde får den introduktion som krävs?
- Har ni en dialog och samplanering i gruppen så att ni alla har förutsättningar att göra er del av introduktionen?
- Hur ser ni på delegeringar, lyftutbildning, information om MTP m.m.?
- Säkerställer ni att medarbetaren genomgått hela introduktionen innan hen får arbeta på enheten?
- Hur arbetar ni för att följa upp att medarbetarna verkligen förstår vikten av att följa hygienrutinerna?

Närstående och boende:
- Känner du dig trygg med att medarbetarna på enheten har bra kunskaper om vårdhygien?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev