Att flytta in på äldreboende

Det finns mycket att tänka på när man flyttar till äldreboende. Är det trivsamt, bra, vad kostar det. Vad är särskilt boende, vård- och omsorgsboende, äldreboende, ålderdomshem och serviceboende och vad skiljer dem åt? Vad ska man tänka på när man väljer boende. Det finns checklistor för att underlätta valet. Hur gör man med telefon, försäkringar och andra praktiska frågor. Skriftlig information bidrar till trygghet i samband med inflyttning på äldreboende.

Foto: Mostphotos

Att flytta till äldreboende är ett stort beslut. För många innebär det både oro och sorg. Att då få bra information är av stor vikt. I allt fler kommuner erbjuds den äldre att välja mellan olika boenden.
Aktiviteter, övernattningslägenhet eller särskild inriktning kan vara det som väger över till fördel för ert boende.  

Att jämföra och välja äldreboende


Seniorval har tagit fram ett mycket bra material för den som fått ett biståndsbeslut på äldreboende och står i begrepp att flytta in. Framför allt i storstäderna står vi i en situation där äldreboenden konkurrerar om hyresgäster som vill flytta in. Det finns ett överskott på platser, vilket ger den enskilde valmöjligheter. Det som händer i Stockholm idag händer i övriga landet inom några år. Det innebär också att boendet enbart får betalt för de platser som är belagda. Vid tomma platser så riskerar verksamheten att tvingas skära i kostnader. I värsta fall kan boendet hamna i en ond spiral med sämre ekonomi och dåligt rykte.  

Den som ska flytta in söker på hemsidor för att få en uppfattning om vad olika äldreboenden har att erbjuda. Kanske ringer de upp för att få mer information.  
• Vad är det för typ av boende? Har ni något speciellt tema som trädgård, ateljé, sport och SPA eller språkinriktning? Har ni någon specialistkompetens såsom Parkinsons sjukdom eller stroke?  
• Vad har ni för medarbetare och vilka kompetenser finns samt hur arbetar boendet med kontaktman och genomförandeplan?  
• Hur ser det sociala livet ut i huset och hur ser utbudet av aktiviteter ut+ Hur arbetar ni med delaktighet och inflytande för boende och närstående?  
• Hur serveras mat och dryck och finns det valmöjligheter?
• Var tillagas maten? Finns det gemensam matsal för hela boendet?
• Finns det pentry på rummet för den som vill fixa mat eller fika till sig själv+ Hur stort är rummet?
• Finns det speciella aktiviteter eller forum som även riktar sig till närstående?  
• Vad finns på rummet när någon flyttar in?
• Finns det tillgång till sjuksköterska dygnet runt?
• Hur det fungerar med läkare?
• Erbjuder ni några tilläggstjänster?
• Har ni volontärer eller andra som kommer och besöker äldreboendet?
• Finns gästrum för närstående som bor långt bort?
Kanske kan ni presentera boendet med en video på hemsidan.  

Närstående


Ofta är närstående mycket involverade i en flytt till ett äldreboende eftersom den äldre kan vara i ganska dålig kondition. Ta hjälp av dina närstående att ordna för dig i ditt nya boende.

Precis som för den äldre som flyttar är det viktigt att de närstående får ett bra samarbete med personalen på äldreboendet. Var öppen och ställ frågor. Är det något som inte känns bra ska ni ta upp det.

Som närstående måste man komma ihåg att det är den boendes vilja som är styrande. Det kan vara en svår balansgång.

Seniorval har en mycket omfångsrik checklista som kan vara stöd för den som ska flytta in och dennes närstående: https://seniorval.se/tips-och-guide/checklista-aldreboende.

Välkomnande entré


För några år sedan kom jag till ett äldreboende och skulle göra kvalitetsgranskning. Det var mitt första besök vid boendet och det hade flyttat in i nya lokaler något halvår tidigare. Ytterdörren var låst och det fanns en porttelefon. Jag tryckte på knappen, tre signaler gick fram och därefter blev jag bortkopplad. Försökte igen, en person svarade och jag bad att få komma in. Javisst sa den som svarade och lade på, inget hände och dörren förblev låst. Den tredje gången jag ringde på blev jag äntligen insläppt. Väl inne i huset möttes jag av kala korridorer, i ett hörn stod en sliten fåtölj, inga tavlor eller blommor syntes i lokalen.

När jag kom upp till det våningsplan som jag skulle börja min granskning på möttes jag av en ny låst dörr. Väl innanför den kände jag en svag doft av urin och såg kaffefläckar på golvet. Jag skrev givetvis om min upplevelse i revisionsrapporten och chefen blev väl inte så glad.

På detta äldreboende tog man till sig av min kritik. När jag kom dit ett år senare fungerade insläppet mycket smidigare. Det fanns konst på väggarna och blommor. Man hade även gjort ett utrymme intill entrén till aktivitetsrum. När jag kom den gången satt några damer och målade under samspråk – det kändes att huset levde.

Detta är lätt att kolla. Genom att prova att ringa på ytterdörren till boendet, om den är låst får man snabbt besked om hur det fungerar. Välj en dag när ni har vikarier inne, så märker ni om introduktionen fungerat.
Andra åtgärder för att göra boende mer tillgängligt är att de som är närstående kan få egna taggar eller nycklar.

En undersköterska skrev i en kommentar till en annan text: ”Jag tänker på hur viktigt det är också hur anhöriga möts vid besök hos sina nära och kära. Att de tas emot på ett välkomnande sätt dom har ofta en tung ryggsäck inför besök med tex en svårt sjuk dement person. Viktigt att vi finns till för dom med”. Vi kan även ställa oss frågan – ”Om jag vore 15 år och skulle besöka min farmor – skulle jag då komma igen?”

Reflektionsfrågor kring inflyttning
Undersköterska pch vårdbiträde:
• På vilket sätt kan du hjälpa till att skapa ett gott rykte för verksamheten så att många vill flytta till er?
• Hur gör du för att den som kommer och tittar på en lägenhet ska trivas och känna sig välkommen?  
• Vad gör ni för att bidra till att människor som kommer till boendet känner sig välkomna och att det finns en känsla av gemyt?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• På vilket sätt möter ni och informerar den som vill flytta till ett äldreboende om vad ni erbjuder?
• Har ni broschyrer som ni lätt kan mejla över till den som frågar?
• Den som flyttar in kanske har valt er i andra eller tredje hand. Hur arbetar ni för att den boende och dennes närstående ska vilja ha kvar platsen hos er?
• Vad gör ni för att få besökare att känna sig mer välkomna?
• Går det att planera användningen av lokaler så att besökare och boende möts av och bjuds in att delta i gemensamma aktiviteter?

Boende och närstående:
• Är listan till någon nytta?
• Saknar du några aspekter som borde funnits med?  
• Upplever du lokalerna som inbjudande och trivsamma?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev