Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?

Att flytta till äldreboende är ett stort beslut. För många innebär det både oro och sorg. Att då få bra information är av stor vikt. I alltfler kommuner erbjuds den äldre att välja mellan olika boenden. Aktiviteter, övernattningslägenhet eller särskild inriktning kan vara det som väger över till fördel för ert boende.  

Foto: Mostphotos

Seniorval har tagit fram ett mycket bra material för den fått ett biståndsbeslut på äldreboende och står i begrepp att flytta in. Framförallt i storstäderna står vi i en situation där äldreboende konkurrerar om hyresgäster som vill flytta in. Det finns ett överskott på platser, vilket ger den enskilde valmöjligheter. Det som händer i Stockholm idag händer i övriga landet inom några år. Det innebär också att boendet enbart får betalt för de platser som är belagda. Vid tomma platser så riskerar verksamheten att tvingas skära i kostnader. I värsta fall kan boendet hamna i en ond spiral med sämre ekonomi och dåligt rykte.  

Den som ska flytta in söker på hemsidor för att få en uppfattning om vad olika äldreboenden har att erbjuda. Kanske ringer de upp för att få mer information.  
- Vad är det för typ av boende. Har ni något speciellt tema som trädgård, atelje, sport och SPA eller språkinriktning. Har ni någon specialistkompetens såsom Parkinsons sjukdom eller stroke.  
- Vad har ni för medarbetare och vilka kompetenser finns samt hur boendet arbetar med kontaktman och genomförandeplan.  
- Hur ser det sociala livet ut i huset och hur ser utbudet av aktiviteter ut. Hur arbetar ni med delaktighet och infllytande för boende och närstående.  
- Hur serveras mat och dryck. Finns det valmöjligheter
- Var tillagas maten. Finns det gemensam matsal för hela boendet?
- Finns det pentry på rummet för den som vill fixa mat eller fika till sig själv. Hur stort är rummet.  
- Finns det speciella aktiviteter eller forum som även riktar sig till närstående.  
- Vad finns på rummet när någon flyttar in
- Att det finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt
- Hur det fungerar med läkare
- Erbjuder ni några tilläggstjänster
- Har ni volontärer eller andra som kommer och besöker äldreboendet
- Finns gästrum för närstående som bor långt bort
Kanske kan ni presentera boendet med en video på hemsidan.  

Närstående
Ofta är närstående mycket involverade i en flytt till ett äldreboende eftersom den äldre ofta är i ganska dålig kondition. Ta hjälp av dina närstående att ordna för dig i ditt nya boende.
Precis som för den äldre som flyttar är det viktigt att de närstående får ett bra samarbete med personalen på äldreboendet. Var öppen och ställ frågor. Är det något som inte känns bra ska ni ta upp det.
Dock är det alltid viktigt som närstående att komma ihåg att det är den äldres vilja som är styrande. Det kan vara en svår balansgång.CLÄGE
Seniorval har en mycket omfångsrik checklista som kan vara stöd för den som ska flytta in och dennes närstående: https://seniorval.se/tips-och-guide/checklista-aldreboende

Undersköterska: På vilket sätt kan du hjälpa till att skapa ett gott rykte för verksamheten så att många vill flytta till er? Hur gör du för att den som kommer och tittar på en lägenhet ska trivas och känna sig välkommen?  

Chef och legitimerad personal: På vilket sätt möter ni och informerar den som vill flytta till ett äldreboende om vad ni erbjuder? Har ni broschyrer som ni lätt kan maila över till den som frågar? Den som flyttar in kanske har valt er i andra eller tredje hand. Hur arbetar ni för att den boende och dennes närstående ska vilja ha kvar platsen hos er?

Närstående: Är listan till någon nytta? Saknar du några aspekter som borde funnits med?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-09-25 04:00
  Hot och våld i vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-23 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Intrycket när man kommer till ett äldreboende kan variera väldigt mycket.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-21 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Akuta händelser
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos
  info
 • 2023-09-19 04:26 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap
  Att värna tystnadsplikten är en viktig del för att skapa förtroende.
  info
 • 2023-09-14 04:00 16 Sjukdom och död
  Att inte kunna andas fritt skapar otrygghet
  info
 • 2023-09-13 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Behov av vila, avslappning och beröring
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus