Förebygg kontrakturer, bevara rörlighet och minska obehag

Om man blir sängliggande och inte får sträcka ut sina leder så kan det bli felställningar på kort tid. Att förebygga kontrakturer på äldreboenden handlar om att vara proaktiv, uppmärksam och engagerad i att bevara rörligheten och välbefinnandet hos de äldre. Genom att följa dessa förebyggande åtgärder kan vi bidra till att göra livet på äldreboenden mer bekvämt och aktivt för våra äldre medborgare.

Foto: Mostphotos

Kontrakturer innebär felställningar i leder


Kontrakturer, eller förlorad rörlighet i lederna, är ett problem som många äldre människor står inför, särskilt de som bor på äldreboenden. Dessa tillstånd kan vara smärtsamma och påverka livskvaliteten avsevärt. Men genom att förstå och aktivt förebygga kontrakturer kan vi hjälpa de äldre att behålla sin rörlighet och minska risken för detta problem.

Kontrakturer uppstår när en led inte används normalt. Kontraktur innebär att det blivit felställningar i leden. Bindväven blir då fastare och mindre elastisk, ledkapseln blir styvare och musklerna kortare med risk för felställningar. Om det blivit felställning så försämras möjligheterna att använda leden för att exempelvis gå.

Rörelse och belastning är en förutsättning för att behålla funktionen i muskler och skelett. Om en boende har ett amputerat underben innebär den försämrade rörelseförmågan att det blir svårare att träna upp gång med en protes. Boende som haft en stroke kan ha nedsatt förmåga att sträcka ut och böja sina leder till följd av exempelvis halvsidesförlamning.

Det är mycket viktigt att den boende får information och förstår vikten av att bibehålla rörligheten i lederna och att kontrakturer ska undvikas. Medarbetarna på äldreboendet behöver också instruktioner för hur de ska hjälpa den boende att bibehålla rörligheten och rutiner så att uppgiften blir utförd. Ofta är det bra att ha en signeringslista för uppgiften som kan behöva genomföras flera gånger per dag.

Korrekt användning av hjälpmedel kan bidra till att behålla rörligheten


Det går även att anpassa användningen av hjälpmedel så att de hjälper den boende att naturligt sträcka ut exempelvis en kvarvarande benstump nedanför knäleden efter amputation. Att dagligen ligga en stund på mage kan bidra till att den boende sträcker ut höftböjarna så att rörelseförmågan i höfterna bibehålls.

Det är en viktig uppgift att förebygga onödig försämring av de boende. Att kunna bibehålla funktioner i kroppen och därmed självständighet bidrar till såväl psykiskt som fysiskt ökat välbefinnande. Stillasittande och orörlighet ökar risken för många sjukdomstillstånd.

När den boende utför dagliga aktiviteter som att tvätta sig, klä sig eller förflytta sig så blir det ett naturligt träningsmoment som bidrar till att minska risken för såväl felställningar som andra hälsoproblem. Väl anpassade hjälpmedel som används rätt kan också bidra till att bibehålla rörelseförmåga. För den som inte är aktiv finns en risk att självkänslan minskar och att tilltron till att klara av vardagliga aktiviteter också minskar.

Nedsatt rörlighet i lederna till andra problem såsom smärta, svamp och sår. Många äldre är alltför stillasittande vilket i sig riskerar medföra nedsatt rörlighet i lederna. De kan därför behöva ha rörelseträning i vardagen även utan föregående amputation eller stroke. För medarbetare på äldreboendet är det därför nödvändigt att såväl motivera till som att hjälpa med rörelseträning och kontrakturprofylax.

Vad är en kontraktur?


En kontraktur är en förlorad förmåga att röra en led i kroppen fullt ut på grund av förkortning av muskler, senor och andra vävnader. Detta kan resultera i att leden blir fast i en viss position och kan vara smärtsam eller hindra normala rörelser.

Varför är kontrakturer vanliga hos äldre?


Det finns flera faktorer som kan göra äldre människor mer benägna att utveckla kontrakturer:
Minskad aktivitet Många äldre har en minskad aktivitetsnivå, vilket kan leda till att muskler och leder blir stela och förlorar sin rörlighet.
Begränsade rörelser Vissa sjukdomar, som artrit eller stroke, kan leda till begränsad rörelse och öka risken för kontrakturer.
Långvarig sängliggande Äldre som tillbringar lång tid i sängen, till exempel på grund av sjukdom, löper högre risk att utveckla kontrakturer.

Förebyggande åtgärder:


Förebyggande av kontrakturer är avgörande för äldreomsorgen. Här är några viktiga åtgärder som kan vidtas:
Regelbunden fysisk aktivitet Användning av lämplig fysisk aktivitet och övningar som sträcker och stärker musklerna kan förhindra kontrakturer och förbättra rörligheten.
Positionsförändringar Personalen på äldreboenden bör vara medveten om att ändra de äldres position regelbundet, särskilt om de är sängliggande eller har svårigheter att röra sig.
Kroppsposition Se till att de äldre är ordentligt positionerade i stolarna för att undvika att de sitter i fel ställning under längre tid.
Hudvård God hudvård är viktigt eftersom trycksår kan leda till kontrakturer. Regelbunden inspektion av huden och förebyggande åtgärder är nödvändiga.
Förebygg undernäring En hälsosam kost som är rik på näringsämnen och protein hjälper till att bibehålla muskelfunktionen och minska risken för muskelatrofi.
Lämplig utrustning Användning av hjälpmedel som kuddar eller stöd för att hålla leder i rätt position kan vara förebyggande.
Utbildning och medvetenhet Personalen bör vara väl utbildad i att identifiera riskfaktorer och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra kontrakturer.

Reflektionsfrågor - kontrakturer
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni bra rutiner för rörelseträning på enheten?
- Får ni den handledning och fortbildning ni behöver för att kunna utföra kontrakturprofylax?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni bra rutiner för kontrakturprofylax och annan rörelseträning på äldreboendet?
- Hur är följsamheten till ordinationer på kontrakturprofylax?

Boende och närstående:
- Ser ni till att hålla kroppen i trim?
- Ger arbetsterapeut och fysioterapeut bra instruktioner för att hålla lederna igång?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev