Vad har medarbetarna för kompetens och erfarenhet?

Har ni en strategisk kompetensutvecklingsplan på äldreboendet?

Foto: Mostphotos

Verkligheten är komplex idag. Många av våra äldre är multisjuka med ett stort vårdbehov och i behov särskilda insatser. Då måste det finnas personal med tillräckliga medicinska kunskaper för att vården ska vara patientsäker. Därutöver behövs tid för handledning och reflektion kring etiska problem.  

Likaså behövs särskilda kunskaper för att kunna utreda inkontinensproblem, hantera personer som agerar störande, få svårläkta sår att läka eller skapa en gemytlig stämning på enheten.  

Alltmer digitala hjälpmedel kommer i vården. Kunskaper om rehabilitering av äldre utvecklas Det kan vara svårt även för arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ska vara experterna att hänga med i utvecklingen.  

Kompetensutveckling kan ske på många sätt. Förutom att gå i skola, åka iväg på konferenser och att läsa böcker så finns idag ett stort utbud av utbildningsmöjligheter på nätet.  

Arbetet i sig innebär ett lärande och erfarenhetsutveckling. Man brukar tala om ”Singleloop lärande” som innebär att man rättar till problem direkt och ”Doubleloop lärande” som innebär att man söker bakomliggande orsaker till felet och korrigerar det. Om kompetensutvecklingen ska uppfattas som värdefull så behöver den vara strukturerad, planerad och följas upp på ett tydligt sätt.  

Undersköterska: Har ni bra förutsättningar för kompetensutveckling på enheten? Får ni tid för utbildning och följs utbildningarna upp? Är ni delaktiga i planeringen av utbildning?  

Chef och legitimerad personal: Får medarbetarna får inte den kompetensutveckling som de behöver? Arbetar ni i huvudsak med singleloop- eller doublelooplärande? Är det erfarna och trygga undersköterskor? Finns det någon på boendet med specialistkompetens t.ex. Silviasyster? Hur är det med den legitimerade medarbetarna, har de lång erfarenhet, vidareutbildning e.d.? Har ni någon strategisk plan för kompetensutvecklingen på enheten? Hur följer ni upp den kompetensutveckling som ges på enheten? Finns det medarbetare som inte erbjuds eller deltar i någon fortbildning?

Närstående: Vilka utbildningsbehov ser du hos medarbetare på enheten? Bjuder verksamheten in er närstående till dialog kring planeringen av fortbildning?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Pflege für die Seele, Wald und Natur
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Bekommen die Bewohner die Nahrung, die sie brauchen?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Fähigkeit, ständige Veränderungen zu bewältigen
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-02-14 11:10
  Patientensicherheitsbericht
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  Welche Patientenschadenversicherung haben Sie?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Qualitätsprüfung der
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus