Har ni rutiner för hur ni hanterar djur som de boende ansvarar för?

Lex Maja kom till för att inte djur ska komma till skada när deras husse eller matte hamnar på sjukhus. Reglerna ger vårdpersonal rätt att berätta om att det finns djur i en bostad där bostadshavaren inte kan ta hand om dem trots att de omfattas av sekretess. Detta för att inte husdjur ska behöva svälta ihjäl om matte drabbas av en stroke och inte kan kommunicera.

Foto: Mostphotos

Lex Maja kom till efter att katten Maja svalt ihjäl när ägaren åkte in till sjukhus. Polisen fick larm om katten först elva dagar efter att kattens matte blivit inlagd. Katten var då i så dåligt skick, då hon varken fått mat eller vatten, att hon måste avlivas.  

Innan polisinsatsen hade ett katthem försökt få kvinnans hemtjänst att öppna lägenhetsdörren för att hjälpa den nödställda katten, men förgäves. Hemtjänsten hänvisade till sekretessbestämmelser samt på att hon som var sjuk hade anhöriga och en god man. Lagen gäller sedan 2019.  

Den som arbetar inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst och som i sitt arbete påträffar misskötta djur har rätt att bryta sin sekretess för att anmäla att djur utsätts för vanvård eller misshandel till länsstyrelsen eller polisen. Detta under förutsättning att det är uppenbart att djuret inte mår bra eller nyligen utsatts för våld. Likaså om djur har övergivits eller lämnats utan tillsyn under en längre tid.  

Att det är tillåtet innebär inte att man har en skyldighet. Reglerna bör ändå vara kända i verksamheterna och det behöver finnas rutiner. När det gäller äldreboenden så finns det boenden där det finns djur. Vissa boenden har korttidsplatser och avlastningsplatser där äldre kommer att stanna under många veckor. Då kan det komma fram att det finns djur i den enskildes bostad. Likaså kan man få kännedom om närstående till de boende som har djur och som hamnat på sjukhus.  

En anmälan ska begränsas till att handla om uppgifter om djuret och var djuret finns. Anmälan behöver dock även innehålla nödvändiga uppgifter om djurhållarens identitet, adress och eventuella andra kontaktuppgifter. Det är viktigt att tänka på att anmälan inte ska innehålla information om den enskildes hälsotillstånd eller övriga personliga förhållanden.

Undersköterska: Har ni boende som har djur? Får dessa den omsorg som de behöver? Finns det risk för att de far illa?  

Chef och legitimerad personal: Har ni rutiner kring Lex Maja i organisationen? Är rutinerna kända? Finns det djur i verksamheten? Har ni bra rutiner för hanteringen av dem?

Närstående: Känner du till situationer där djur riskerar fara illa till följd av husses eller mattes sjukdom? Vad kan du som närstående göra i en sådan situation?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus