Genom återkommande fortbildning i förflyttningsteknik minskar risken för arbetsskador och vårdskador.

Det finns flera perspektiv på förflyttningsteknik. Med övningar, tekniska hjälpmedel och ett samspel med den enskilde kan vi skapa bra förflyttningar för såväl den boende som medarbetaren. Det finns idag många lyft- och förflyttningshjälpmedel. Medarbetaren behöver ha bra utbildning i ergonomi, annars kan det gå illa. Ergonomi handlar ofta om hur arbetsplatsen och arbetsmiljö ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan, exempelvis arbetsställning. Samtidigt måste också risken för hudskador eller att någon faller vid användning av lyfthjälpmedel undvikas. Tidigare pratade man om lyftteknik, men numera används begreppet förflyttningsteknik, då lyfthjälpmedel ska användas vid tunga lyft.  

Foto: Mostphotos

Det finns flera perspektiv som är viktiga att tänka på när det gäller lyft och förflyttningsteknik. Det finns många skäl till att avsätta tid och resurser för utbildning i lyft och förflyttningsteknik. Först och främst är det för den enskilde boendes bekvämlighet.  

Att bli förflyttad av någon som inte kan det och inte har rätt teknik kan vara både obekvämt och smärtsamt. Det kan också innebära en förhöjd risk för oro och irritation för den boende och i värsta fall skapa ett utåtagerande beteende. I förflyttningstekniken finns också ingredienser av bemötande, ögonkontakt och kommunikation som är mycket viktiga  för att det ska bli rätt.  Beskriv vad du ska göra så känns det tryggare för den som ska bli förflyttad.  

Det finns också medicinska risker såsom skjuv (dvs. att huden utsätts för kraftig friktion), vilket kan förorsaka tryckskador. Det händer också att äldre med skört skelett får frakturer i samband med oförsiktiga förflyttningar.  

Inte sällan används lyfthjälpmedel. Allvarliga vårdskador och till och med dödsfall har skett till följd av felanvända lyftselar.  

En mycket viktig aspekt är arbetsmiljö. Förutom lidande och sjukskrivningar för undersköterskor innebär sjukfrånvaro försämrad kontinuitet för den boende och försämrad ekonomi för boendet.  

Det finns boenden där lyftteknikkurser är en regelbundet återkommande del i verksamheten. På dessa boenden läggs också tid på att utbilda vikarier som kommer in i verksamheten. På andra boenden verkar detta inte vara en prioriterad uppgift. Den kanske viktigaste aspekteh är hur hjälpen genomförs. Fel utförd förflyttning kan innebära arbetsskador för medarbetaren men kanske än värre, obehag för den boende.   

Reflektionsfrågor förflyttningsteknik
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad gör ni för att stötta varandra att förflytta de boende på rätt sätt?
- Hur ger du stöd till kollegorna när det gäller förflyttningsteknik?
- Försöker ni hjälpa varandra att korrigera olämpliga eller ohälsosamma arbetssätt?
- Påtalar ni behovet av utbildning i förflyttningsteknik?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad gör ni för att ingen ska skadas i samband med lyft och förflyttningar?
- Ingår förflyttningsteknik i introduktionen för alla nyanställda?
- Har ni rutiner som innebär att ingen får använda ett lyfthjälpmedel utan föregående utbildning?
- Ingår repetitionsutbildning årligen för samtliga anställda.  

Boende och närstående:
- Upplever ni att medarbetare hanterar förflyttningar på ett tryggt sätt?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-05-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 11 MTP
  Digitala verktyg används alltmer i vården
  Foto: Pixabay
  info
 • 2023-05-24 04:00 16 Sjukdom och död, 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  Har ni bra rutiner för att upptäcka om någon samlar på sig vätska?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-05-22 04:00 02 Värdegrund
  Etisk handlingsberedskap
  info
 • 2023-05-18 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 05 Planering
  Rutiner får inte vara hyllvärmare, dvs ett papper som ingen följer.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-05-15 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Bra fotvård är grundläggande för att bibehålla gångförmåga och att undvika sår.
  info
 • 2023-05-10 19:33 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Samhällsbetalda resor för personer med funktionbegränsningar
  info
comments powered by Disqus