Minskad miljöpåverkan

Ofta när vi pratar om miljö på äldreboende så tänker vi på den fysiska miljön. I detta avsnitt så avser vi den påverkan på klimatet som ett äldreboende genererar.

Foto: Pixabay

Så klart finns det många faktorer på ett äldreboende som kan ha en negativ påverkan på miljön men det finns också många faktorer som går att påverka. En stor mängd engångsprodukter används och mängden avfall är relativt stor. Många gånger är verksamheten beroende av vad som levereras till verksamheten utifrån centrala upphandlingar och det är inte alltid det finns tydliga miljökrav i dessa upphandlingar. Läkemedel är exempelvis inte miljömärkta.

Många verksamheter strävar efter att bli klimatneutrala, men det saknas nödvändiga produkter för att ett äldreboende idag ska kunna vara klimatneutralt. Det finns ju inte inkontinensskydd som kan återanvändas. De äldre behöver ha det varmt och skönt och belysningen är viktig för att minska fallrisk. I vissa fall används den också för att främja en naturlig dygnsrytm.

Livsmedel kommer alltmer i fokus när det gäller miljöpåverkan. Ekologiskt och närproducerat är begrepp som ofta förekommer. Köttproduktion kan också ha miljöpåverkan och många menar att vi behöver äta mindre kött. Förutsättningarna att påverka val av livsmedel är olika på olika äldreboenden, men de flesta kan göra något.

Vid en första anblick är det lätt att fastna i svårigheter och hinder men om man tar sig tid och funderar lite så kan man kanske komma på ganska många små förändringar som går att göra utan att det egentligen påverkar det dagliga arbetet eller inköpen så speciellt mycket. Det kan kännas svårt att hitta konkreta fakta och skriftligt material kring detta. Men det finns många som arbetar med utveckling kring dessa frågor så som exempelvis har Göteborgsstad tagit fram en enkel skrift på fyra sidor – Förebygg avfall på äldreboendet.

Vid sökning på internet finner vi följande exempel på åtgärder
• Undvik onödig läkemedelsförskrivning genom exempelvis provförpackningar.
• Arbeta med komplement till läkemedelshantering för att därmed begränsa de boendes behov av läkemedel.
• Inför toalettpassning och andra åtgärder för att minska åtgången av inkontinenshjälpmedel.
• Undvik inkontinensskydd – för säkerhets skull.
• Byt ut engångsunderlakan mot tvättbara flergångsalternativ.
• Utbilda personal/ha tydligare instruktioner om när handskar ska användas och när de inte behövs.
• Använd tvättbar flergångshaklapp för de som behöver.
• Köp in miljömärkta rengöringsmedel/kemikalier miljöpåverkan och dosera enligt anvisning .
• Se över beställningsrutiner så att verksamheten inte har lager för flera år framåt och/eller har fel produkter i lager.
• Se över konsumtionsmönster, exempelvis använder man mer papper än vad som behövs eller… brygger ni kaffe som aldrig dricks upp…
• Genom att följa upp vad som kastas i verksamheten går det kanske att hitta annan ”onödig” konsumtion.  Titta på det som kastas i verksamheten. Finns det onödig konsumtion? Hur mycket kaffe hälls ut?
• Sortera det avfall som går att sortera så som förpackningar, plast, glas och papper.
• Ta hand om mat som blir över på ett tryggt sätt. Återkoppla brister när det gäller matleveranser till leverantören.
• Se över om någon behöver någon specialkost exempelvis näringsberikade mindre portioner för de som inte orkar äta upp en fullstor portion.
• Släck lampor i utrymmen som inte används (går det att ha automatisk styrning av lyset, installera sensorer som släcker när någon inte är i rummet)
• Använd lågenergilampor
• Vårda den utrustning som finns på äldreboendet så att behovet av nyanskaffning minskar - Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår.

Sätt upp mål och jämför och mät skillnader, så som mindre åtgång av papper, kaffe inkontinensskydd osv. när ni gör förändringar. När ni ser skillnaderna kan ni kanske göra något trevligt tillsammans för de pengar ni lyckas spara genom miljöarbetet.

Undersköterska: Resonerar ni kring vad ni kan göra för att minska äldreboendets miljö- och miljöpåverkan?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Finns det fler saker som går att göra för att minska äldreboendets miljö- och miljöpåverkan?

Boende och närstående: Ser ni andra möjligheter att minska äldreboendets miljö- och miljöpåverkan?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus