Nöjda boende och närstående är den bästa kvalitetsstämpeln.

Det blir alltfler som anser att boende och närstående behöver ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att stärka kvaliteten på äldreboendet.

Foto: Mostphotos

Ett sätt att göra boende och närstående delaktiga i kvalitetsutvecklingen är att arbeta med brukarrevisioner. De som bor på enheten och deras närstående får då vara med och utvärdera kvaliteten av olika områden ur deras perspektiv.  

Ett annat sätt är att ha en fortlöpande dialog med de boende och deras närstående kring kvalitetsarbetet som genomförs på enheten. De kan då vara med och utvärdera pågående förbättringsarbete.  

I nuläget gör Socialstyrelsen öppna jämförelser inom äldreomsorgen genom enkäter till äldre och deras närstående. Dessa går ut till boende på äldreboende och de som har hemtjänst. De handlar om faktorer som upplevelse av trygghet, riskförebyggande arbete och vård i livets slutskede. Dessa redovisas på enhetsnivå och intresserade kan se hur kvaliteten på deras enhet står sig i förhållande till andra äldreboenden.  

En möjlighet är att äldreboenden själva genom enkäter mäter hur boendet fungerar för de boende och deras närstående med påståenden som:  
- Måltider är näringsriktiga och trevliga
- Personalen bemöter mig alltid med respekt
- Det är en behaglig ljudmiljö på min enhet
- Jag besväras aldrig av obehagliga lukter
- Det är behagligt klimat på boendet.
- Besökare känner sig välkomna till boendet.  
- De aktiviteter som erbjuds är anpassade till mina intressen
- Personalen gör det vi kommit överens om i genomförandeplanen.  

Påståendena kan kompletteras med en möjlighet att lämna kommentarer. Dessa kan sedan ge inspiration för kommande utveckling av kvaliteten på enheten. Kanske kan vi i framtiden även utvärdera själva omsorgshandlingen. Hur det kändes att bli tvättad eller matad av just den här medarbetaren.  

Undersköterska: Hur arbetar ni med att lyssna av hur de boende trivs hos er? Ger de boende verkligt inflytande över utbudet av aktiviteter på boendet?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Hur kan ni fånga de boende och de närståendes upplevelse av kvalitet på äldreboendet? Vad gör ni i dag för att skapa delaktighet och medinflytande när det gäller kvaliteten på äldreboendet?

Boende och närstående: Hur upplever du att möjligheterna till inflytande ser ut? Finns det något du skulle vilja att det blev bättre?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Fungerar beställningsrutinerna för verksamheten?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus