Hur lång är nattfastan för de som bor på ert boende?

Den som inte får i sig tillräckligt med näring riskerar fallskador och annan ohälsa. Bra rutiner för att begränsa nattfastan är en viktig faktor för att minska risken för undernäring hos de boende. Ett nattmål kan också förbättra sömnen då vi blir naturligt trötta när magen är full. Vissa boenden arbetar med Säröbomber. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar för äldre.  

Foto: Mostphotos

Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar. På vårdboenden där den boende inte har möjlighet att ta sin mat själv måste det finnas rutiner för att erbjuda extra mat under kvällar och nätter. Annars finns det en risk för att boende drabbas av undernäring.

Måltidsmiljön är viktig och påverkar både aptit och matro, som i sin tur påverkar hur mycket den boende äter och hur mycket näring den får i sig. En mycket viktig faktor är att personalen som närvarar vid måltiden också har möjlighet att sitta ner under hela måltiden och att de även har den kompetens som behövs för att tillgodose de boendes behov. Det kan handla om allt från hur viss kost ska serveras, hur man matar en person med sväljsvårigheter eller hur man hanterar maten för att inte orsaka en matförgiftning till hur man kan skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö. Boende ska få sitta med personer de trivs och har trevligt med och de ska ges den tid de behöver för att inta sin måltid. Tiden är en viktig faktor, både hur dags olika måltider serveras men även att den boende får den tid den behöver för att i lugn och ro äta sig mätt är av yttersta vikt. Att den boende får äta sig mätt till middagen och kvällsmål minskar behovet av en extra måltid senare under dygnet.  

Tänk på att kostintaget även kan påverka säkerheten för de boende, för litet näringsintag kan leda till fallskador, sår och i värsta fall både sjukhusvistelse och nedsatt funktionsförmåga.  

På Livsmedelsverkets hemsida går det att finna olika tips och råd för servering av mat inom äldreomsorgen.  

Undersköterska: Fungerar rutinerna för livsmedelshantering på enheten? Har ni en trevlig och inbjudande måltidsmiljö? Har ni rutiner för att ha koll på nattfastan? Fungerar matning bra? Är det måltidsro i matsalen?

Chef och legitimerad personal: Fungerar livsmedelshanteringen på enheten? Har ni en fungerande egenkontroll när det gäller livsmedelssäkerhet? Är måltidsmiljöerna trivsamma? Får de boende måltidsro? Har ni haft utbildning kring matning av boende? Går det att följa hur nattfastan ser ut för de boende på individnivå?

Närstående: Är måltiderna på enheten trivsamma? Får de boende måltidsro? Får de i sig den mat de behöver? Erbjuds kvällsmål?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus