Kunskap är viktig för att ge bästa stöd till den som lever med Parkinsons sjukdom.

För den som har svår Parkinson kan det stöd som äldreboendet ger innebära höjd livskvalitet. Bristande kunskap och felaktigt utformat stöd kan å andra sidan försämra densamma.  

Foto: Mostphotos

Många äldreboenden har någon eller några människor boende hos sig som lider av Parkinsons sjukdom. Denna sjukdom är speciell och kan påverka den boendes livskvalitet i hög omfattning. Det finns många små knep som kan underlätta vardagen för dessa personer.  

Sjukdomen märks ofta på att rörelser blir långsammare och att det kan vara svårt att komma i gång med vissa rörelser. Skakningar, muskelstelhet och sämre balans är andra symtom. Symtomen beror på att nervceller i en del av hjärnan bryts ner. Många får lindring av symtomen med läkemedel, men för några kan symtomen påverka vardagen i hög omfattning trots medicinering. Att få den tillsyn och närhet som boende i en lägenhet på ett äldreboende erbjuder kan vara en förutsättning för att klara livet.  

Stress kan förvärra symtomen så det är bra att skapa lugn i olika situationer där den boende behöver hjälp. Resonera gärna med den boende hur ni kan arbeta för att hjälpa på bästa sätt. Fasta rutiner brukar vara ett bra stöd. Att få läkemedel vid rätt tidpunkt är också viktigt för att begränsa symtomen. Ofta kan den boende ha medicinering vid långt fler tillfällen per dag än andra boende. Om tiderna förskjuts kan det bli för tätt eller för långt emellan, vilket påverkar symtomen.  

Regelbunden motion bibehåller rörelseförmågan, men träningsprogrammen kan behöva vara anpassade. Fysioterapeuten på enheten kan ge råd, stöd och tips om hur träningen kan utformas för att fungera för den boende. Ofta är det bra att träna med alla sinnen. Taktfast musik och träningsstöd med exempelvis markeringar i golvet kan underlätta vid exempelvis gångträning.  

Personal som skaffar sig kunskap om sjukdomen i stort men framför allt om vad som är till gagn för den boende kan göra stor skillnad för livskvaliteten. Maten är viktig vid Parkinson och det kan finnas skäl att kontakta dietist för att få ett näringsintag som på bästa sätt harmoniserar med läkemedelsbehandlingen. Det förekommer även sväljsvårigheter, vilket även kan innebära att matens konsistens behöver anpassas. Ibland kan även logopedens kompetens vara till gagn för den boende.  

Sjukdomen och läkemedelsbehandlingen ökar även risken för förstoppning. Ett stillasittande liv bidrar även det till att den boende lättare blir förstoppad. Du kan förebygga att bli förstoppad genom att dricka tillräckligt med vätska, gärna vatten. Att motionera regelbundet och äta fiberrik kost är också bra. Svårigheterna att koordinera rörelser kan innebära att den boende behöver hjälp med munhygienen. Läkemedlen bidrar ofta med muntorrhet. Tandhygienisten kan ge råd om hur ni bäst hjälper den boende.   

Om den boende har rullstol är sittställningen viktig. Arbetsterapeuten kan bistå så att den boende får rätt rullstol och en bra sittställning. Sittställningen kan behöva anpassas till olika situationer. Det är inte lätt att äta om man sitter bakåtlutad.  

Undersköterska: Har ni teamkonferenser eller fortbildning där ni har diskuterat hur ni bäst ger stöd till boende med Parkinsons sjukdom?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Hur ser ni till att de råd som kommer från olika specialister får genomslag i omsorgen av den boende?  

Boende och närstående: Ger medarbetarna bra stöd och får den boende hjälp av personer med spetskompetens när så behövs?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus