Kontinuitet

Kontinuitet är något som ofta nämns som en kvalitetsfaktor i hemvården. Det är lika viktigt på ett äldreboende.

Foto: Mostphotos

Sjukskrivningar, omplaceringar, schemaändringar, vikariat som upphör och andra förändringar påverkar den boende. Att byta kontaktman kan vara en negativ händelse. Ofta tar det tid att lära känna en annan människa på djupet och att skapa en relation.

När vi som vårdpersonal arbetar länge med en boende lär vi känna den boende på ett djupare plan. Då kommer vi ihåg födelsedagar och annat betydelsefullt för den enskilde. Vi bygger en relation till närstående. Det händer att vårdpersonal väljer att gå på begravningen till en person de lärt känna under längre tid.

På många boenden sätter kontaktmannen av egen tid med den boende. Det är tid där kontakten mellan den boende och kontaktmannen fördjupas. "Egen-tid" kan användas till besök på café, biblioteket, teater eller varför inte en promenad i parken med samtal om livet.  

För många av de boende blir mötet med kontaktmannen viktigt. Närstående kanske bor på annan ort. Kontakten med samhället utanför boendet kan vara begränsat.
I Socialstyrelsens undersökning av vad de äldre tycker om äldreomsorgen 2019 framkommer att enbart 48 % av de som bor på särskilt boende får information om tillfälliga förändringar. Social samvaro och aktiviteter är de två områden som de äldre är minst nöjda med.

Vill ni kunna följa upp i vilken omfattning ni genomför det ni planerat ska det finnas en tydlig daglig planering av aktiviteterna på boendet. Finns det daglig planering finns också planering av “egen tid” dokumenterad och det blir lättare att informera den enskilde om förändringar vid exempelvis sjukdom.

Reflektion - personalförändringar
Undersköterska:
• Hur informerar du den boende du har kontaktmannaansvar för om exempelvis semester?
• Hur hanterar ni sjukfrånvaro i arbetsgruppen, informerar ni de boende om en kollega blir sjukskriven en längre tid?
• Har ni någon form av vikariesystem när det gäller kontaktmannaskapet?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Hur informerar ni de boende vid personalförändringar?
• Får den enskilde själv välja eller påverka valet av ersättare?

Boende och närstående:
• Får ni bra information om förändringar som är på gång?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus