Personalutrymmen

Det finns massor av krav i författningarna på hur arbetsmiljön för medarbetare ska vara utformade. Alla medarbetare behöver byta om till arbetskläder inför arbetspass och om arbetskläderna blir nedsmutsade under arbetspass. Vid exempelvis kohortvård kan arbetskläderna behöva bytas flera gånger per dag. Det behöver finnas tillgång till dusch och toalett. Det behöver även finnas andra personalutrymmen som matrum och vilorum. På äldreboendet är det även en fråga om smittskydd och vårdhygien.

Foto: Mostphotos

Personalutrymmen


En av Arbetsmiljöverkets författningar tar upp vad som krävs när det gäller personalutrymmen. Det ska finnas utrymme för att förvara kläder så att de inte smutsas ner, skadas eller stjäls och särskilda utrymmen för förvaring av arbetskläder så att de hålls åtskilda från privata. Det måste finnas omklädningsrum. Män och kvinnor ska inte dela dessa. Det ska finnas utrymme så att de som byter om inte trängs. Alla ska kunna ha en egen sittplats medan de byter kläder. Det ska finnas möjlighet att se sig själv i en spegel. Likaså möjlighet att tvätta sig i lagom tempererat vatten och att duscha i ett särskilt duschrum i anslutning till omklädningsrummet. Dessa ska vara åtskilda för män och kvinnor. Det ska finnas tvål och handdukar.

Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt. Toalettrummen ska vara tillräckligt stora och avskilda och ha låsbar dörr. Toalettrum ska inte stå i direkt förbindelse med matutrymme.

Måltidsuppehåll


Arbetstagare ska under matraster eller måltidsuppehåll kunna äta under tillfredsställande förhållanden. Den som äter medhavd mat ska ha tillgång till ett matrum eller plats i en personalrestaurang. Nära platsen där medhavd mat intas ska det finnas uppvärmningsanordning, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall, tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska. Sittplatser ska ha ryggstöd.

Det ska finnas utrymme att tillbringa pauser i arbetet på lämplig plats. Likaså ska det finnas vilrum eller ett ostört utrymme där viloplats enkelt kan ställas i ordning om en medarbetare exempelvis får huvudvärk eller illamående.

Reflektion - personalutrymmen och nattarbete
Undersköterska och vårdbiträde:
• Lever omklädningsrummen upp till kraven i författningen?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har verksamheten bra personalutrymmen?
• Finns hygienfrågorna med när ni går skyddsrond?

Boende och närstående:
• Är medarbetarna korrekt klädda?
• Fungerar raster utan att de får negativa konsekvenser för de boende?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen
Sofrosyne

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-10-02 04:15 16 Sjukdom och död
  Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas
  info
 • 2023-10-01 04:00 09 Mat och måltid, 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Hur ser ni till att inte sillen hamnar på risgrynsgröten?
  info
 • 2023-09-28 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Första intrycket är viktigt - det gäller även på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-25 04:00
  Hot och våld i vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-21 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Akuta händelser
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos
  info
 • 2023-09-20 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 12 Personlig omvårdnad
  Pratar ni någon gång om sexuella behov hos era boende?
  info
comments powered by Disqus