Planerar ni innehållet i de boendes vardag och genomför ni de planerade aktiviteterna?

Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i genomförandeplanen verkligen genomförs. Det måste också gå att följa upp att den enskilde erbjudits aktiviteter och att de får omsorg och omvårdnad av god kvalitet. Uppföljning av att aktiviteterna genomförts är en viktig del av kvalitetsarbetet. Utan planering blir ofta ingenting gjort.

Foto: Mostphotos

Kvalitetsgranskningar av äldreomsorgen pekar på att många av brukarna inom äldreomsorgen upplever sig sakna social stimulans och samvaro. Möjligheterna till utevistelser är dessutom begränsade.

I studier som gjorts i bl.a. Norge finns studier som visar att när vården är strukturerad frigörs tid. Struktur sparar tid. För att alla boende ska få insatser av god kvalitet behövs planering. Dels behöver ni bestämma när det är lämplig tid, dels komma överens så att den som ska utföra insatser med vårdtagare inte ska uppleva sig smita från andra sysslor.  

Finns det inte struktur och dokumentation av vad som görs är risken stor att sådant som syns, smulor på bordet, åtgärdas medan det som inte syns, samtal med Agda, inte blir gjort. Vissa verksamheter gömmer sig bakom att det finns en aktivitetsansvarig, men det är otillräckligt. Alla medarbetare på ett äldreboende måste känna ett ansvar för att de boende ska få de insatser som de har rätt till.  

Många enheter använder digitalt stöd för sin dagliga planering. Andra gör enkla scheman på papper. Aktiviteter bör journalföras på något sätt. Vissa arbetar med signeringslistor och andra skriver i sociala journalen.  

Undersköterska: Vad gör ni för att skapa en bra planering på enheten? Följer ni den uppgjorda planen? Får de boende de insatser som ni kommit överens om i genomförandeplanen? Utvärderar ni er planering?

Chef och legitimerad personal: Vad är målet med den dagliga aktiviteten på ert boende? Får de boende hos er tänka, tala och gå varje dag? Hur ser er dagliga planering ut på enheterna? Genomför ni egenkontroll så att ni ser att alla boende får det de ska utifrån genomförandeplanen?  

Närstående: Verkar den dagliga planeringen fungera? Får er närstående den vård som planeras? Finns det dokumenterat?

#kvalitet #äldreomsorg #äldreboende #harmammadetbra #egenkontroll #planering #aktiviteter

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus