Planerar ni innehållet i de boendes vardag och genomför ni de planerade sociala aktiviteterna?

Socialal aktiviteter på äldreboendet är grunden för en god omsorg. Människa är en social varelse och ensamhet är en hälsorisk. Det är därför viktigt att prioritera sociala aktiviteter för äldre. Det behöver finnas ett brett utbud av aktiviteter för att det ska tilltala alla smaker. Därutöver ska de boende erbjudas egen tid med sin kontaktman.

Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i genomförandeplanen verkligen genomförs. Det måste också gå att följa upp att den enskilde erbjudits aktiviteter och att de får omsorg och omvårdnad av god kvalitet. Uppföljning av att aktiviteterna genomförts är en viktig del av kvalitetsarbetet. Utan planering blir ofta ingenting gjort.

Foto: Mostphotos

Kvalitetsgranskningar av äldreomsorgen pekar på att många av brukarna inom äldreomsorgen upplever sig sakna social stimulans och samvaro. Möjligheterna till utevistelser är dessutom begränsade.

I studier som gjorts i bl.a. Norge finns studier som visar att när vården är strukturerad frigörs tid. Struktur sparar tid. För att alla boende ska få insatser av god kvalitet behövs planering. Dels behöver ni bestämma när det är lämplig tid, dels komma överens så att den som ska utföra insatser med vårdtagare inte ska uppleva sig smita från andra sysslor.  

Finns det inte struktur och dokumentation av vad som görs är risken stor att sådant som syns, smulor på bordet, åtgärdas medan det som inte syns, samtal med Agda, inte blir gjort. Vissa verksamheter gömmer sig bakom att det finns en aktivitetsansvarig, men det är otillräckligt. Alla medarbetare på ett äldreboende måste känna ett ansvar för att de boende ska få de insatser som de har rätt till.  

Många enheter använder digitalt stöd för sin dagliga planering. Andra gör enkla scheman på papper. Aktiviteter bör journalföras på något sätt. Vissa arbetar med signeringslistor och andra skriver i sociala journalen.

Reflektionsfrågor - social aktivitet
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad gör ni för att skapa en bra planering på enheten?
- Följer ni den uppgjorda planen?
- Får de boende de insatser som ni kommit överens om i genomförandeplanen?
- Utvärderar ni er planering?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad är målet med den dagliga aktiviteten på ert boende?
- Får de boende hos er tänka, tala och gå varje dag?
- Hur ser er dagliga planering ut på enheterna?
- Genomför ni egenkontroll så att ni ser att alla boende får det de ska utifrån genomförandeplanen?  

Boende och närstående:
- Verkar den dagliga planeringen fungera?
- Får de boende den vård som planeras?
- Finns det dokumenterat?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-04-11 04:00 05 Planering
  Rätten att vara centrum i sitt eget liv
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-08 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Får de boende stöd med ett funktionshöjande arbetssätt?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-04 04:00 11 MTP
  Hänger ni med i den tekniska utvecklingen?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-02 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Muntorrhet kan skapa svårigheter i vardagen.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-03-28 04:00 05 Planering
  Är er verksamhet i huvudsak planerad eller händelsestyrd?
  info
 • 2024-03-25 04:00 19 Samhället utanför, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 06 Dokumentation
  Arbetar ni med livsberättelser (levnadsberättelser) och att väcka minnen?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev