Har ert äldreboende en tydlig profil, eller kanske skulle kunna skapa det?

Profilboenden blir allt vanligare. De vanligaste är kanske språkboende med profil mot finsktalande, men det går att skapa många andra profiler. Att ta vara på sina styrkor och att göra något bra av det skapar en tydlighet för de äldre när de ska flytta till ett äldreboende. Det finns vårdföretag som gör profilering till sitt signum. Tar ni vara på era styrkor på bästa sätt.

Foto: Mostphotos

Många boenden utformar en speciell inriktning utifrån de förutsättningar just det boendet har. Det finns språkboende för finsk-, persisk-, spansk- eller arabisktalande medarbetare. Vissa boenden som är inriktade på spa, gym, kultur, dans, sång, existentiella frågor med mera. Kanske önskas ett boende med hotellkänsla eller där daglig promenad ingår i boendets kvalitetsgaranti.  

Äldreboendet kanske är samlokaliserat med ett köpcentrum eller en simhall, vilket blir en del av profilen. Andra fokuserar på miljöprofil, KRAV-märkt mat, natur eller hälsa. Många äldreboenden får regelbundna besök av våra vård-, terapi- och besökshundar. På andra äldreboenden finns akvarier, katter och höns.

I kommuner där det finns en konkurrens om placeringar skapar marknaden ett tryck på profilering. Det finns inget som hindrar att ett boende profilerar sig utan att det finns ett marknadstryck. Det kan finnas naturliga förutsättningar som om de tas tillvara ökar kvaliteten på verksamheten och känslan av stolthet hos de som arbetar.  

Undersköterska: Vad gör ni på din enhet för att ta vara på era styrkor? Finns det utrymmen som är dåligt nyttjade i huset? Finns det kompetens i personalgruppen som är dåligt tillvaratagen? Hur ser ni på om en kollega tar initiativ till en ny aktivitet? Råder Jante eller stödjer ni varandras utvecklingstankar?

Chef och legitimerad personal: Vad kan ni göra för att ta vara på era styrkor till gagn för de boende? Finns det utrymme för spontanitet? Provar ni nya sätt att arbeta? Har ni gjort någon analys av hur ni skulle kunna profilera ert boende?

Närstående: Har ert boende någon profil? Har du önskemål om att de profilerar sig? Om så vilken profil skulle vara lämplig/önskvärd?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus