Pratar ni någon gång om sexuella behov hos era boende?

Sexualitet är ett tabubelagt samtalsämne för många. Detta kan bli än mer märkbart när det gäller äldre människor. Många människor har såväl lustkänslor som könsdrift kvar långt upp i åren. Begynnande demens kan också påverka omdömet hos enstaka personer. När vi inte pratar om det finns risken att det blir svårt att hantera i vardagen.  

Det pratas väldigt sällan om äldre och sexualitet, men många kan ha lusten kvar långt upp i åldrarna. Omvårdnadspersonalen måste tänka på den enskildes integritet och lära sig att när den äldre är inne hos sig är det inte bara att gå in på rummet. Att knacka på och vänta en liten stund ingår i ett respektfullt bemötande.  

Medarbetare som möter äldre måste förstå att kärlek, lust och sexualitet inte upphör på grund av ålder. Det finns ett tabu att prata med den äldre om sexualitet, och sjuksköterskor i allmänhet behöver lära sig mer om ämnet för att lättare kunna hantera det.  

Många äldre som har lust till sex avstår ändå. Avsaknad av partner, avsaknad av lust till befintlig partner eller smärtor kan vara skäl. Likaså kan egna, vuxna barns eller omgivningens fördomar hindra. Många av de som är äldre idag har växt upp i ett samhälle där sexualitet är tabu. Personal som inte knackar på dörren innan de kliver in i lägenheten kan också vara en hindrande faktor.

Det förekommer ibland att boende beter sig gränslöst och tafsar på omvårdnadspersonalen. Det är inte acceptabelt. Då är det viktigt att sätta gränser. Ofta kan det räcka med att ansvarig sjuksköterska har ett samtal med den boende som det handlar om. När det gäller personer med demenssjukdom kan gruppen behöva diskutera och komma fram till hur man ska lösa på bästa sätt. Detta blir särskilt viktigt om det är andra boende som blir utsatta för uppvaktning mot sin vilja.  

En annan situation som kan uppstå är att personer som bor på ett boende tyr sig till varandra utan att vara gifta. Kanske har någon av dem en maka eller make som inte bor på boendet.  

Vissa behandlingar kan också påverka sexualiteten. Många läkemedel kan också orsaka erektionsproblem som antidepressiv behandling, blodtrycksmediciner, och läkemedel som sänker kolesterolet i blodet. Blöjor kan vara begränsande och urinkateteter ger upphov till mycket besvär för en del män. Det kan hända att de klipper av slangen gång på gång eller försöker dra ut den. Äldre kvinnor kan behöva behandling med östrogen mot sköra slemhinnor.  

Undersköterska: Diskuterar ni äldre och sexualitet i gruppen? Hur hanterar ni situationer där sexualitet är inblandad på enheten? Har ni diskuterat attityder till homo- eller transsexualitet i gruppen?

Chef och legitimerad personal: Har ni diskuterat äldre och deras sexualitet i gruppen? Har ni boende vars sexualitet har påverkat enheten? Har ni en gemensam värdegrund kring äldres sexualitet? Hur agerar ni om ni får en boende med demenssjukdom och som är sexuellt utagerande?  

Närstående: Vad har du för tankar kring åldrande och sexualitet?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus