Hänger ni med i den tekniska utvecklingen?

Äldreboenden över hela världen har börjat omfamna teknikens möjligheter för att förbättra vårdkvaliteten och öka livskvaliteten för de boende. Genom strategisk användning av olika teknikstöd kan äldreboenden skapa en mer effektiv och välfungerande miljö som möter de boendes och deras närståendes behov på bästa sätt.

Foto: Mostphotos

Teknikanvändning på äldreboendet till bästa nytta för de boende och deras närstående


Ett äldreboende fick strömavbrott. Det fanns ingen reservkraft. Huvudnyckeln var också inlåst i ett elstyrt skåp. Det innebar att personalen inte kom in på de boendes rum under två timmar. Nu hände detta på efternatten, men vad hade hänt om det skett inför frukosten?

Många vårdboenden blir alltmer tekniskt komplexa. Låssystem är ett teknikområde. Ett annat är larm. Det finns enheter som har tillgång till webbkamera på varje rum. TV-skärmen är en informationskanal och kan användas för exempelvis att göra närstående delaktiga i samband med vårdplaneringar.  

Det finns också digitala mjukdjur, läkemedelsautomater och matningsrobotar men dessa används inte i så stor utsträckning än. Vården har sedan länge använt sängar med elektisk hissanordning och inställningsmöjligheter. Trycksårsförebyggande madrasser är också väl beprövade.  

Sedan länge finns ett stort antal medicinsktekniska produkter som erbjuds den som behöver. Rollatorer, rullstolar och andra förflyttningsredskap är idag en självklar del av vården. De liftar som finns  underlättar medarbetarnas arbete och gör att de kan undvika obekväma arbetsställningar och tunga lyft.  

När det gäller larm så finns det sänglarm, rörelselarm samt larmanordningar för att påkalla medarbetarnas uppmärksamhet. Inom hemtjänst används även larm som signalerar om inte kylskåpet öppnats på en viss tid. Tittkamera, där nattbesöket görs digitalt är en annat exempel på teknisk utveckling.  

Det är relativt vanligt att nybyggda äldreboenden installerar tvättmaskin i varje lägenhet. Det underlättar för den äldre och medarbetarna som lätt kan tvätta upp textilier som blivit nersmutsade.  

Journalsystemen har i de flesta fall varit digitala under flera årtionden. Alltfler enheter inför digitala signeringslistor som också påminner och säkerställer att den äldre får alla insatser som hen behöver för att ha en bra vardag.  

En del boenden erbjuder också de äldre möjlighet att låna datorer eller ha tillgång till fritt Wi-fi. Andra erbjuder tillgång till gym med diverse olika träningsredskap. Tvillingcykel är ett redskap som ger de boende möjlighet att komma ut och känna fartvinden. Samtidigt ger den typen av hjälpmedel aktivitet åt en person samtidigt som det binder upp en medarbetare som kanske hade kunnat skapat aktivitet för flera

Samtidigt går det också att  se att det vid byggandet av äldreboenden finns en risk att ny teknik prioriteras medan mänskliga värden glöms bort. Det bör vara enkelt för äldre att lätt kan komma ut. Det borde inte få byggas äldreboenden utan tillgång till trädgård. Äldrevården ska kunna erbjuda de äldre utevistelse. På många enheter är möjligheterna till utevistelse begränsad. Andra enheter jobbar hårt för att de äldre ska få komma ut så ofta som möjligt. En enkel hiss från enheterna ner till trädgården kan vara en investering som gör stor skillnad i möjligheterna att komma ut.  

Olika typer av teknikstöd på äldreboendet:


Kommunikationsverktyg: Digitala kommunikationsplattformar och videokonferenssystem möjliggör enkel och regelbunden kontakt mellan de boende och deras närstående, särskilt när avståndet är stort eller när det finns begränsningar för fysiska besök.
Hälsoövervakning: Teknik som bärbara sensorer och övervakningsenheter kan användas för att kontinuerligt övervaka hälsodata, såsom blodtryck, puls och sömnmönster. Detta ger vårdpersonalen möjlighet att upptäcka eventuella hälsoproblem tidigt och vidta åtgärder för att förebygga försämring.
Trygghetslarm: Trygghetslarmssystem med fallavkänning och nödtrycksknappar ger de boende möjlighet att snabbt och enkelt larma personalen vid behov av hjälp eller i nödsituationer. Här finns också GPS-larm för den som vill gå ut, men inte alltid hittar hem.
Medicinhantering: Digitala system för medicinhantering kan hjälpa till att säkerställa att de boende får rätt medicin i rätt dos vid rätt tidpunkt. Detta minskar risken för felmedicinering och ökar säkerheten.
Kognitiva stödverktyg: Applikationer och spel som är utformade för att träna minnet, uppmuntra social interaktion och främja kognitiv stimulans kan vara till stor nytta för personer med demens eller andra kognitiva utmaningar. Här finns idag också förprogrammerade telefoner där den boende lätt kan få kontakt med sina närstående utan att det finns en risk att bli uppringd av bedrägliga personer.

Fördelar med teknikstöd för de boende och deras närstående:


Ökad självständighet: Genom att ge de boende tillgång till teknikstöd som stödjer deras dagliga aktiviteter kan de känna sig mer självständiga och oberoende.
Förbättrad kommunikation: Möjligheten att kommunicera med sina närstående via digitala plattformar och videokonferenser kan öka de boendes välbefinnande och minska känslan av isolering.
Bättre vårdkvalitet: Genom att använda teknik för hälsoövervakning och medicinhantering kan äldreboenden säkerställa en mer effektiv och säker vård för de boende.
Ökad livskvalitet: Tillgång till underhållning och kognitiva stimulansverktyg kan bidra till att förbättra de boendes livskvalitet och välbefinnande.

Genom att strategiskt integrera olika typer av teknikstöd på äldreboendet kan vårdpersonalen skapa en mer effektiv och anpassningsbar miljö som möter de boendes individuella behov på ett optimalt sätt. Detta leder till förbättrad vårdkvalitet, ökad självständighet och en ökad känsla av välbefinnande för både de boende och deras närstående.

Reflektionsfrågor - teknikstöd
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni testat några nyare tekniska hjälpmedel?
- Hur fungerar det? Finns det hjälpmedel som saknas idag?
- Har ni idéer på hjälpmedel som borde utvecklas?
- Har ni de arbetstekniska hjälpmedel som behövs för att underlätta ert arbete?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad händer med dörrarna vid ett strömavbrott?
- Är alla dörrar helt plötsligt låsta eller olåsta?
- Finns det reservsystem?
- Vad händer om låssystemen till läkemedelshanteringen krånglar?
- Finns det en avbrottsplan som är känd av personalen?  

Boende och närstående:
- Används tekniska hjälpmedel på äldreboendet?
- Är de anpassade till de äldres behov?
- Används några hjälpmedel där den boende själv styr över användningen, förstår närstående  hur utrustningen fungerar och hur den ska hanteras?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev