Är det lätt att göra rätt hos er?

Stämmer era rutiner med hur ni arbetar eller är de hyllvärmare?

Foto: Mostphotos

Det finns ofta inte ett sätt att göra rätt. Nästan alltid finns det en mängd sätt att lösa samma uppgift, sätt som alla kan vara lika bra. Att hitta ett gemensamt sätt för boendet är en viktig uppgift för ledning och alla medarbetare. Om det inte finns en koppling mellan det som står i rutinen och det som fungerar i verkligheten så riskerar rutinen att bli en hyllvärmare.  

Det blir också svårt att arbeta med kvalitetsutveckling om inte de rutiner som finns stämmer med hur verksamheten arbetar i praktiken. Det blir svårt att följa upp om ett förändrat arbetssätt har förbättrat kvaliteten på arbetet.  

Alla vårdverksamheter är skyldiga att ha ett ledningssystem och att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Arbetet börjar med att identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Därefter behöver processerna gås igenom för att se vilka aktiviteter som ingår och i vilken ordning de ska genomföras.  

Undersköterska: Arbetar ni som det står i era rutiner? Har ni några undersköterskor som är med och utvecklar rutinerna på enheten? Finns det rutiner som inte fungerar i praktiken?  

Chefer och legitimerad personal: Hur arbetar ni med kvalitetsutveckling på enheten? Är era rutiner kända av alla medarbetare? Följer medarbetarna gällande rutiner? Vilka rutiner är viktigast att förbättra i nuläget?

Närstående: Arbetar medarbetarna på ett likartat sätt eller ser det olika ut beroende vem som arbetar? Finns det rutiner som brister på enheten?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus