Har ni en tydlig rutin för hantering av fallskador?

Fallskador orsakar många dödsfall varje år. Har ni bra rutiner för att undersöka fallskador?

Foto: Mostphotos

Om det skett ett kraftigt slag mot huvudet kan den boende ha en skallskada. Skalltrauma ska alltid hanteras brådskande 112.  

Vid bedömningen av skadan är det bra att veta om någon i personalen sett hur fallet gått till. Det är stor skillnad att falla handlöst eller att glida ur en stol. I osäkra situationer är det bra om den boende kan ligga kvar på golvet i avvaktan på sjuksköterskans bedömning. Sjuksköterskan behöver också veta om den boende äter blodförtunnande eller har tidigare frakturer. Finns fysioterapeut tillgänglig kan även denne undersöka den som fallit.  

När du undersöker den som fallit är det bra om denne att försöker röra kroppsdelar själv samtidigt som du bedömer.  

Går det att röra fötter och ben utan att det gör ont

Är benen lika långa eller verkar något ben kortare – höftfraktur

Är knän svullna 

Går det att röra händer och armar utan att det gör ont

Finns det blåmärken eller skador på kroppen

Är huvudet oskadat eller finns det blånader, bulor i huvudet

Har den boende huvudvärk, dubbelseende eller andra tecken på skallskada

Finns det misstanke om stroke. Har den boende styrka i händerna och är de jämnstarka

Kan den boende stå och gå  

Kan du inte utesluta fraktur – rådgör med läkare eller skicka till akutmottagning för undersökning. Dokumentera hela undersökningsprocessen noga. Se till att fallet följs upp. Be medarbetare observera huvudvärk, illamående, dubbelseende eller tecken på smärta.

Använd lyft för att ta upp en person som ligger på golvet.  

Undersköterska: Har ni bra rutiner för att hantera fallskador? Kommer sjuksköterska på jourtid? Har ni haft fallskador där frakturer har missats? Har ni boende som faller ofta?

Chef och legitimerad personal: Har ni bra rutiner kring era fallskador? Har ni fler eller färre fallskador som kräver sjukhusvård än jämförbara enheter? Arbetar ni med fallavvikelser på ett bra sätt? Fungerar teamsamverkan i samband med fallskador?

Närstående: Har din närstående fallit någon gång på boendet? Blev du informerad om fallet?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus