Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas

Trygga rutiner för hantering av urinvägsbesvär minskar risken för onödig antibiotikaanvändning.

Ofullständig blåstömning, urin- och analinkontinens, förstoppning och samlag kan vara  anledning till upprepade urinvägsinfektioner. Den som har blåskatarr kissar ofta, klagar över sveda i samband med att hen kissar. De kan ha ont över urinblåsan och känna sig småfrusen. Ibland kan det finnas lite blod i urinen. Äldre kan bli förvirrade av infektioner. Det är ovanligt med feber vid blåskatarr.

Den som har urinvägsinfektion som behöver behandlas känner sig oftast ordentligt sjuk. Förutom symtomen vid blåskatarr har personen ofta feber och kan må illa. Smärta i sidan av magen eller ländrygg är också vanliga. Äldre människor får ibland enbart hög feber utan övriga symtom. Detta måste alltid behandlas.  

Ofta är det förvirring och att urinen luktar illa som gör att personalen på äldreboendet misstänker UVI. Vid misstanke om blåskatarr eller urinvägsinfektion ska alltid sjuksköterska kontaktas.  

För kvinnor är det bra att vid blåskatarr dricka mycket. Paracetamol kan lindra besvären. Personer med kateter får ofta diagnos UVI för lättvindigt. Sveda, trängningar och urinläckage till följd av mekanisk retning är vanliga bieffekter av katetern. För att misstänka UVI bör personen har feber eller att det blir akut stopp i katetern.  

Om du ska ta urinprov är det bra om den som ska lämna provet först får kissa lite innan du börjar samla urinprovet. Helst ska den som lämnar provet inte ha kissat på fyra timmar innan provtagningen. Om personen har kateter är säkraste provtagningssättet att sätta ny kateter och ta den första urinen som kommer ur slangen till provet. Ibland används en tillfällig kateter för att ta urinprov, exempelvis när personen inte kan medverka.   

Urinsticka kan peka på att det finns infektion, men en blank sticka utesluter inte urinvägsinfektion. Det gäller också att det inte är ”snälla” bakterier som behandlas. Då kan behandlingen i sig ge utrymme för värre bakteriestammar.  

Undersköterska: Hur brukar du märka att någon av dina boende har UVI? Har ni rutiner för hur ni ska ta rena urinprov? Går ni igenom tydligt kring skötsel av nedre toalett med nyanställda vikarier? Kan alla kollegor utföra underlivshygien på ett korrekt sätt?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Hur hanteras UVI med lindriga besvär hos er? Har ni säkra rutiner när det gäller urinprovtagning? Finns det risk för att UVI överbehandlas hos er och därmed gör mer skada än nytta?

Närstående: Har din närstående återkommande urinvägsinfektioner? Tycker du att din närstående plötsligt är förvirrad utan anledning?  

Se gärna video - Urinvägsinfektion hos äldre - en (alltför) lätt diagnos?   

https://www.youtube.com/watch?v=lScaDEumleE

Vårdhandboken har bra beskrivningar för skötsel av underlivshygien.  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus