Vid värmebölja måste arbetet på äldreboendet anpassas

Det kan finnas många tecken på uttorkning. Äldre människor är känsliga för uttorkning och får lätt olika symtom. Att ha rutiner för att ge vätska och vara uppmärksam på när någon riskerar bli uttorkad är viktigt. Värmebölja, magsjuka och feber är situationer där risken för uttorkning ökar. Sjuksköterskan kan sätta in vätskelista vid behov men alla måste vara uppmärksamma så att inte någon boende drabbas av uttorkning.

Foto: Mostphotos

Uttorkning


Uttorkning kan ske av flera skäl. Diarréer är ett. Många äldre dricker för dåligt. Njurarna tar det som krävs för att de ska kunna fungera. Med välfungerande njurar är behovet ca 0,5 l per dygn. Med dåligt fungerande njurar kan det behövas 2,5 l urin för att rena blodet från slaggprodukter.  

Vi får i oss vätska på många sätt. Det viktigaste är det vi dricker, men även maten innehåller vatten. Dessutom bildas vatten när kroppen gör om kolhydrater, fett och proteiner till energi. När vi åldras har vi ofta ett ökat behov av vätska bland annat beroende på att njurarnas funktion försämras. Dessutom minskar vattenhalten i kroppen genom att muskelmassan minskar. Många äldre känner inte av törst på samma sätt eller kanske undviker att dricka till följd av inkontinensproblem. Dessutom kan läkemedelsbiverkningar bidra till minskad törst och aptit. Många äldre har också svårare att svälja till följd av olika sjukdomstillstånd.  

Symtom på vätskebrist


Symtom på vätskebrist är muntorrhet, trötthet, små urinmängder och mörkfärgad urin. Vid kraftigare uttorkning så ökar pulsen, personen kan bli förvirrad och till slut förlora medvetandet. Den som ständigt dricker för lite blir lätt förstoppad. Torr hud är också ett tecken. Diarré i samband med hjärtklappning, oro och darrningar kan även vara symtom på hypertyreos. Uttorkning kan också ge muntorrhet som ofta kan vara besvärande och påverka tandhälsan.

Risk för uttorkning


Situationer där risken för uttorkning är högre är:
- Värmebölja
- Magsjuka, diarréer, kräkningar
- Feber
- Viss läkemedelsbehandling
- Individuella risker, känner sig inte törstig, svårt att kunna ta för sig på egen hand.

Rutiner för att undvika att boende drabbas av uttorkning


- Erbjud de boende att dricka regelbundet.
- Om någon boende har svårt att få i sig vätska så ordineras vätskeregistrering
- Trevlig miljö med social interaktion stimulerar till att delta i fika och annan gemenskap
- Vid behov anpassade hjälpmedel för att underlätta för den boende att få i sig vätska.
- Porslinets utformning och färgsättning kan påverka lusten att dricka.
- Vid sväljsvårigheter kan den enskilde behöva ha sväljterapi.


Reflektionsfrågor - uttorkning
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni bra förutsättningar att upptäcka uttorkning?
- Fungerar rutinerna även på helger, kvällar och nätter?
- Finns det rutiner ni bör förbättra?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har medarbetarna bra kunskaper om uttorkning?
- Vet ni att rutinerna fungerar?
- Finns det rutiner som även fungerar på jourtid?
- Är rutinerna dokumenterade och kända?

Boende och närstående:
- Dricker din närstående ordentligt?
- Har hen visat tecken på uttorkning någon gång?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-10-02 04:15 16 Sjukdom och död
  Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas
  info
 • 2023-10-01 04:00 09 Mat och måltid, 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Hur ser ni till att inte sillen hamnar på risgrynsgröten?
  info
 • 2023-09-28 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Första intrycket är viktigt - det gäller även på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-25 04:00
  Hot och våld i vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-21 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Akuta händelser
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos
  info
 • 2023-09-20 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 12 Personlig omvårdnad
  Pratar ni någon gång om sexuella behov hos era boende?
  info
comments powered by Disqus