Vid värmebölja måste arbetet på äldreboendet anpassas

Det kan finnas många tecken på uttorkning. Äldre människor är känsliga för uttorkning och får lätt olika symtom. Att ha rutiner för att ge vätska och vara uppmärksam på när någon riskerar bli uttorkad är viktigt. Värmebölja, magsjuka och feber är situationer där risken för uttorkning ökar. Sjuksköterskan kan sätta in vätskelista vid behov men alla måste vara uppmärksamma så att inte någon boende drabbas av uttorkning.

Foto: Mostphotos

Uttorkning


Uttorkning kan ske av flera skäl. Diarréer är ett. Många äldre dricker för dåligt. Njurarna tar det som krävs för att de ska kunna fungera. Med välfungerande njurar är behovet ca 0,5 l per dygn. Med dåligt fungerande njurar kan det behövas 2,5 l urin för att rena blodet från slaggprodukter.  

Vi får i oss vätska på många sätt. Det viktigaste är det vi dricker, men även maten innehåller vatten. Dessutom bildas vatten när kroppen gör om kolhydrater, fett och proteiner till energi. När vi åldras har vi ofta ett ökat behov av vätska bland annat beroende på att njurarnas funktion försämras. Dessutom minskar vattenhalten i kroppen genom att muskelmassan minskar. Många äldre känner inte av törst på samma sätt eller kanske undviker att dricka till följd av inkontinensproblem. Dessutom kan läkemedelsbiverkningar bidra till minskad törst och aptit. Många äldre har också svårare att svälja till följd av olika sjukdomstillstånd.  

Symtom på vätskebrist


Symtom på vätskebrist är muntorrhet, trötthet, små urinmängder och mörkfärgad urin. Vid kraftigare uttorkning så ökar pulsen, personen kan bli förvirrad och till slut förlora medvetandet. Den som ständigt dricker för lite blir lätt förstoppad. Torr hud är också ett tecken. Diarré i samband med hjärtklappning, oro och darrningar kan även vara symtom på hypertyreos. Uttorkning kan också ge muntorrhet som ofta kan vara besvärande och påverka tandhälsan.

Risk för uttorkning


Situationer där risken för uttorkning är högre är:
- Värmebölja
- Magsjuka, diarréer, kräkningar
- Feber
- Viss läkemedelsbehandling
- Individuella risker, känner sig inte törstig, svårt att kunna ta för sig på egen hand.

Rutiner för att undvika att boende drabbas av uttorkning


- Erbjud de boende att dricka regelbundet.
- Om någon boende har svårt att få i sig vätska så ordineras vätskeregistrering
- Trevlig miljö med social interaktion stimulerar till att delta i fika och annan gemenskap
- Vid behov anpassade hjälpmedel för att underlätta för den boende att få i sig vätska.
- Porslinets utformning och färgsättning kan påverka lusten att dricka.
- Vid sväljsvårigheter kan den enskilde behöva ha sväljterapi.

Att dricka för lite vatten kan skada njurarna


Minskad blodvolym: När kroppen förlorar vätska genom exempelvis svettning eller bristande vätskeintag, minskar blodvolymen. Detta resulterar i en minskad mängd blod som når njurarna.
Ökad koncentration av avfallsprodukter: Njurarna filtrerar avfallsprodukter från blodet och omvandlar dem till urin. Vid vätskebrist blir koncentrationen av dessa avfallsprodukter högre, eftersom det finns mindre vätska att späda ut dem med.
Minskad urinproduktion: När njurarna upptäcker vätskebrist genom hormonella signaler från hjärnan, minskar de urinproduktionen för att bevara så mycket vätska som möjligt.
Risk för njurskador: Om vätskebristen blir långvarig kan njurarna skadas. Detta kan leda till njursten, njursvikt och andra allvarliga hälsoproblem.

Reflektionsfrågor - uttorkning
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni bra förutsättningar att upptäcka uttorkning?
- Fungerar rutinerna även på helger, kvällar och nätter?
- Finns det rutiner ni bör förbättra?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har medarbetarna bra kunskaper om uttorkning?
- Vet ni att rutinerna fungerar?
- Finns det rutiner som även fungerar på jourtid?
- Är rutinerna dokumenterade och kända?

Boende och närstående:
- Dricker din närstående ordentligt?
- Har hen visat tecken på uttorkning någon gång?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev