Skadedjur på äldreboende

På äldreboenden som på andra ställen där många flyttar in så ökar risken att få in skadedjur. Den som inte är uppmärksam och har bra rutiner kan riskera att få stänga ner delar av verksamheten för att sanera. Uppmärksamhet och bra rutiner för städning ger förutsättningar att hålla undan skadedjur som vägglöss.  

Skadedjur på äldreboende


Äldreboenden är platser där äldre människor bor och får den omsorg och hjälp de behöver för att kunna leva ett tryggt och bekvämt liv. Tyvärr kan det ibland uppstå problem med skadedjur som kan göra tillvaron besvärlig både för de boende och för personalen. Skadedjur kan vara allt från insekter som kackerlackor och vägglöss till gnagare som råttor och möss.

Att leva med skadedjur påverkar hälsan


Skadedjur kan påverka äldre människors hälsa på olika sätt. De kan bita, sticka och orsaka allergiska reaktioner hos de boende, vilket kan leda till fysiska och psykiska obehag. Dessutom kan de sprida sjukdomar och skadliga bakterier, vilket kan vara särskilt farligt för personer med nedsatt immunförsvar.


Professionell hjälp med skadedjursbekämpning


När det trots åtgärder uppstår skadedjur på äldreboendet måste de tas på allvar och åtgärdas snabbt. Det kräver samarbete mellan äldreboendet och professionella skadedjursbekämpare. Experterna kan identifiera och eliminera problemet på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som de tar hänsyn till personalens och de äldres hälsa och säkerhet.

Skadedjursbekämpning på äldreboenden är en känslig process som bör hanteras med försiktighet och empati. Kommunikation med de boende om vilka åtgärder som vidtas är viktigt för att förhindra oro och frustration. Personalen kan också hjälpa till genom att rapportera eventuella problem och vara uppmärksamma på tecken som kan indikera förekomsten av skadedjur.

Förebyggande insatser mot skadedjur


För att förebygga skadedjursproblem på äldreboenden är det viktigt med
- regelbundna inspektioner och underhåll av byggnader och utemiljö. Då kan eventuella sprickor och hålighet som kan fungera som ingångar för skadedjur identifieras och åtgärdas i tid.
- regelbunden städning och sanering av utrymmen där det finns risk att skadedjur sprids som till exempel kök, matutrymmen och sovrum.
- noggrann sophantering för att undvika att skadedjur dras till matrester och avfall.

Sammanfattningsvis är skadedjur en olycklig verklighet som ibland kan påverka äldreboende negativt. Genom att vidta förebyggande åtgärder och snabbt agera vid upptäckt av skadedjur kan man minimera de negativa konsekvenserna för de boende och personalen. Det är viktigt att äldreboenden tar skadedjursbekämpning på allvar och samarbetar med experter för att skapa en trygg och hälsosam miljö för de äldre.

Vägglöss


På ställen där många flyttar in och ut finns en förhöjd risk för vägglöss. Vägglusen gömmer sig gärna i alltifrån sängar till soffor, tavelramar, gardiner, rullstolar, radioapparater och brandvarnare. Andra ställen den kan finnas på är bakom golvlister och lösa tapeter eller i förvaringsaskar och böcker.  

En tom vägglus är genomskinlig och blir rödbrun när den sugit blod. I brist på föda kan den gå i dvala i upp till ett år. Då är den inte tjockare än ett kreditkort och är svår att upptäcka. En vägglus kan inte hoppa eller flyga utan förflyttar sig krypande. Den orsakar ingen spridning av smitta. Vägglöss är nattaktiva skinnbaggar och de är inte aktiva om ljuset är på.  

Om det flyttar in en ny  boende där det finns misstanke om vägglöss så skall alla kläder, skor, väskor sättas in i dubbla plastpåsar. I samråd med den enskilde får man besluta vad som ska kasseras och vad som går att tvätta eller behandla på annat sätt. Det går inte alltid se på den enskilde om de blivit bitna, vilket innebär att en kontroll av den enskildes hud inte är riktigt säker. Vägglöss bärs inte på kroppen och den enskilde i sig utgör därför ingen smittrisk och kan därför samvårdas med andra.  

Vid kemisk behandling sprutas ett medel vid golvlisterna och i sängen (sängens ben och underrede). Detta medel skall verka i 5-6 veckor. Sängen får inte flyttas från rummet under den tiden (märk sängen). Medlet som är långtidsverkande är vattenlösligt, vilket innebär att man inte får våtmoppa mot golvlisterna. Sängen får naturligtvis rengöras, men är det inget spill mot sängens ben och underrede så var försiktig med rengöring av dessa detaljer. Vid saneringen innebär det att rummet blir avstängt i minst ett dygn innan en ny boende kan släppas in.   

Vid stark misstanke eller vetskap om att en person har vägglöss i hemmet ska följande åtgärder vidtas då denne har personlig kontakt med vården. Ge den enskilde rena kläder. Kläder och tillhörigheter. Vägglöss dör genom maskintvätt minst 60°C, kemtvätt, torkskåp eller torktumlare 50°C i 30 minuter. Djupfrysning i en vecka tar också död på lössen.  

Vid längre vårdtid innan smittan uppdagas eller vid misstanke på vägglöss i vårdlokalen, kontakta vårdhygien för diskussion.

Reflektionsfrågor - skadedjur
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad har ni för kunskap kring vägglöss inom teamet?
- Skulle ni uppmärksamma dem innan de hinner sprida sig till fler lägenheter?
- Har ni erfarenhet av andra skadedjur på er enhet?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad har ni för beredskap för vägglöss och andra skadedjur i verksamheten?
- Finns handlingsberedskap, avtal med saneringsfirmor o.d.?

Boende och närstående:
- Vad skulle ni göra om ni uppmärksammade skadedjur på äldreboendet?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-10-02 04:15 16 Sjukdom och död
  Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas
  info
 • 2023-10-01 04:00 09 Mat och måltid, 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Hur ser ni till att inte sillen hamnar på risgrynsgröten?
  info
 • 2023-09-28 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Första intrycket är viktigt - det gäller även på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-25 04:00
  Hot och våld i vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-21 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Akuta händelser
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos
  info
 • 2023-09-20 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 12 Personlig omvårdnad
  Pratar ni någon gång om sexuella behov hos era boende?
  info
comments powered by Disqus