Har det hänt att ni drabbats av vinterkräksjuka på ert äldreboende?

Varje vinter så drabbas ett antal äldreboenden av vinterkräksjuka, calicivirus. Har det väl kommit in på boendet så behöver verksamheten upprätta kohortvård för att minska risken för fortsatt spridning. Det gäller att ha bra rutiner för såväl hygien som livsmedelshantering för att minska risken att drabbas. Likaså behöver det finnas rutiner att upprätta kohortvård även på jourtid.

Foto: Mostphotos

Vintersjuka är något som återkommande drabbar samhället och därmed även äldreboenden. Denna historia handlar om ett boende där vinterkräksjuka drabbade många av de boende och det spred sig mellan våningsplanen på boendet. Sjuksköterskorna och enhetschefen arbetade hårt med att medarbetarna skulle förstå vikten av att följa hygienrutinerna och efter ett tag fick de bukt med utbrottet.  

Efter några veckor bröt vintersjukan ut igen och nu kopplades en hygiensköterska in för att hjälpa till att skapa ett säkert arbetssätt. Det framkom då att medarbetare hade frusit in matrester i samband med det första utbrottet och när dessa nu serverades maten igen så återkom också vinterkräksjukan.  

Detta boende och många andra har den hårda vägen fått lära sig vikten av att följa hygienrutiner. För den äldre som drabbas av vinterkräksjuka kan det innebära en förtidig bortgång.  

Kontakta alltid sjuksköterska


Det finns därför regler för hur personalen ska vara klädda och hantera sin egen hygien. Det behöver också finnas rutiner för hur verksamheten ska arbeta med detta under jourtid.
För att minska risken för att fler drabbas måste verksamheten vidta en rad åtgärder. Det gäller att införa avskild vård (kohortvård) för de som är smittade. Särskild personal avsätts för att arbeta med de smittade. Dessa får inte arbeta med boende som inte är smittade. Hygienrutiner är alltid viktiga men här är det extra viktigt att använda såväl tvål och vatten som handsprit.
Det kan också vara värdefullt att informera närstående så att de inte gör besök på enheten i onödan, och därmed riskerar bli smittade. Många gånger så sätter verksamheten upp skyltar som talar om att det finns smitta på äldreboendet.

Inkubationstid för vinterkräksjukan


Vinterkräksjuka är mycket smittsamt och tiden från att man blir smittad tills man insjuknar ligger oftast mellan 12-48 timmar. Förutom att man blir illamående, kräks och har diarré kan man drabbas av huvudvärk, feber och magont. Oftast tillfrisknar man inom 1-3 dygn.

Kan man vara immun mot vinterkräksjuka?


Ca 20 % av alla människor i Sverige är immuna mot vinterkräksjukan.  

Omsorg vid vinterkräksjuka


Den som har feber och kräkningar kan behöva extra att dricka för att inte torka ut. Det är inte så lätt att få i sig när man mår som värst. Kontakta alltid sjuksköterska gör en bedömning av riskerna. Feber kan dämpas med paracetamol och för den som har feber kan det vara skönt att bli baddad med en handduk lätt doppad i ljummet vatten.

Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad kan ni göra för att vara förberedda när vinterkräksjukan kommer?
- Hur hanterar ni kollegor som ni märker brister när det gäller hygienrutinerna?
- Hur hanterar ni överbliven mat? Finns det rutiner att alltid kontakta sjuksköterska vid diarré eller kräkningar?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad kan ni göra för att det ska finnas en beredskap när vinterkräksjukan kommer till er?
- Har ni återkommande egenkontroll av hygienrutinerna?
- Hur hanteras överbliven mat? Finns rutiner för kohortvård?

Boende och närstående:
- Har ert äldreboende drabbats av vinterkräksjukan?
- Hanterades det på ett bra sätt?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-05-28 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Vikten av tydliga rutiner på äldreboendet: Att göra det "Lätt att göra rätt"
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-05-23 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-22 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-05-21 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap
  Äldreboenden ska arbeta med systematisk kvalitetsutveckling
  Foto Pixabay
  info
 • 2024-05-17 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Strategisk Planering för Kompetensutveckling på Äldreboendet: Att Stärka Personalens Färdigheter och Kvalifikationer
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Det är viktigt att ha ett samtalsklimat med högt i tak. Härskartekniker och repressalier sänker kvaliteten.
  Foto-Michael-Erhardsson-web
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev