Har ni bra kunskap för att agera i akuta situationer?

Att medarbetarna vet hur de ska agera i akuta situationer kan vara livsavgörande för den boende.  

Foto: Mostphotos

En dag i kom jag in i matsalen. Jag ser att en av våra boende sitter alldeles tyst. Han är blågrå i ansiktet och ögonen är uppspärrade av skräck. Mina arbetskamrater var upptagna med annat och ingen verkade uppmärksamma den boendes situation. Jag ställde mig bakom mannen och gjorde Heimlich manöver så som jag lärt mig den på skötarutbildningen. Mannen hostade till och upp kom en korv formad som strupen av hårt packad pyttipanna.  

Det händer ganska ofta att någon sätter i halsen. Oftast är det inte helt stopp som i detta fall. De vanligaste otäcka skadorna på ett äldreboende är förmodligen fallskador. Speciellt otäckt blir det när någon slagit i huvudet. Ofta har vi som medarbetare inte sett hela förloppet, vi kanske bara hör att någon gnyr eller ropar på hjälp. Att avgöra hur allvarligt det är kan vara svårt och fel åtgärder kan ställa till mer skada eller till och med dödsfall. Så är det exempelvis om den som fallit brutit nacken.  

Skärskador är ovanliga, men att stoppa blödning i avvaktan på att ambulansen kommer kan rädda liv. Det gäller också att veta vad den boende vill av händelse av exempelvis ett akut hjärtstopp. Vill personen få dö i lugn och ro eller ska medarbetare sätta igång med hjärt- och lungräddning.  

En annan situation när det är viktigt att ta rätt beslut snabbt är när någon drabbas av en stroke. Att få igång rätt behandling och åtgärder snabb förbättrar möjligheten att rehabiliteras från de långsiktiga skador en stroke riskerar ge den boende.  

Vikarier, undersköterskor och vårdbiträden är inte legitimerad personal. Det innebär att de inte har skyldigheter att exempelvis starta med hjärt-och lungräddning vid ett akut tillstånd. Socialtjänstlagen beskriver det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet utifrån att omsorgen ska ges med respekt och av god kvalité.   

Det innebär att vid akuta händelser på ett boende  ska omvårdnadspersonalen ha kännedom om de rutiner som finns för olika händelser. Det är grundläggande att medarbetare ska veta hur de kontaktar leg personal eller 112 vid akuta tillstånd hos den boende. Äldreomsorgslyftet ger möjlighet att utbilda omvårdnadspersonal till undersköterskor och vårdbiträden med fokus på att ex. ge den boende stöd till aktivitet i det dagliga livet, kunskaper om viss anatomi samt att kunna arbeta förebyggande gällande fall och trycksår.  

I övrigt måste ansvariga på verksamheten se vilka fördelar det kan vara ur ett patientsäkerhetsperspektiv att ge anställd personal utbildning, och en vidare plan för kompetensutveckling. Ni kanske har medarbetare som är svaga i svenska språket. För den som är osäker kan det bli värre i en akut situation. Klarar alla medarbetare av att beskriva vad som hänt när de måste ringa joursjuksköterskan eller 112.  

För att de som arbetar i vården ska kunna hantera olika situationer behöver de träna tillsammans. De som är undersköterskor har förhoppningsvis fått lära sig hur de ska agera i olika akuta situationer. Många äldreboenden har vikarier som saknar yrkesutbildning. Om det är få i tjänst så måste var och en känna till rutinerna för olika händelser. Det är viktigt att ha genomgångar kring hur medarbetare ringer sjuksköterska eller 112 och vad som behöver förberedas.  

Undersköterska: Händer det att kollegor som har svårigheter att uttrycka sig på svenska arbetar själva? Hur stödjer ni varandra för att alla på er enhet ska känna sig trygga?  

Chef och legitimerad personal: Har ni återkommande genomgångar där ni går igenom hur medarbetare ska agera i akuta situationer? Har ni något larmsystem vid akuta händelser?  

Närstående: Har medarbetarna en god beredskap för oväntade händelser?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus