Även äldreboenden kan bidra till att hållbarhetsmålen uppnås.

Vi har arbetat för att nå de globala miljömålen som ska uppnås innan 2030 i flera år nu. EU diskuterar om inte kraven ska skärpas än mer för att rädda vår planet.

Foto: Mostphotos

Det är stora mängder varor som köps in till ett äldreboende. Volymmässigt så tar blöjor, tvättlappar, handskar och övrig skyddsutrustning stort utrymme. Verksamheten köper även in stora mängder rengöringsmedel, handsprit, tvål, tvättmedel och ytdesinfektion. Livsmedel är ett annat omfattande område.  

Därutöver köps även lampor, batterier, köksmaskiner och annan elektronik. Allt detta levereras i förpackningar av kartong, glas, plast eller metall. Tidningar och annat pappersavfall från de boende och verksamheten förekommer också. Det finns också en del riskavfall såsom läkemedelsrester och stickande skärande.  

Det finns äldreboenden som kommit långt när det gäller att arbeta med sortering av avfall. Det finns också äldreboenden där medarbetarna trots att de är duktiga på att sortera hemma tvingas kasta sopor osorterat på äldreboendet. Detta gäller förstås inte riskavfall och ibland tas kartongerna omhand och sorteras redan i förrådet. Men på boendeenheterna har det inte alltid kommit lika långt.  

Det handlar också om vad som köps in och hur det används för att förlänga hållbarheten så mycket som möjligt. Här kan det handla om att påverka upphandling och att vara rädd om det som finns. Ofta finns det hinder i lokalernas utformning. Men för den som är kreativ finns det ofta några lågt hängande frukter där återvinning eller andra åtgärder som bidrar till en mer hållbar värld skulle kunna genomföras utan allt för omfattande insatser.  

Undersköterska: Finns det några enkla åtgärder som ni skulle kunna göra för att minska äldreboendets miljöpåverkan? Hur skulle du vilja arbeta långsiktigt för att förbättra ert miljöarbete?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Har ni någon strategisk plan för att utveckla miljöarbetet och minska äldreboendets miljöpåverkan? Har ni gjort någon inventering av hur äldreboendets miljöpåverkan ser ut?

Boende och närstående: Hur fungerar sophanteringen på boendet för er? Finns det möjlighet att sortera avfall för den som så önskar?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus