Den som önskar äldreboende ansöker om det hos hemkommunen

Inflyttning på äldreboende bygger oftast på biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Det finns kommuner som beviljar äldreboende utifrån att en person uppnått en viss ålder och även äldreboenden där maka/make kan flytta med in på äldreboendet.  

Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb.jpg

En bostad i ett äldreboende (särskilt boende) är den enskildes hem och inte en sjukvårdsinrättning.

Detta måste vara utgångspunkten gällande insatser som utförs på individnivå. Hälso-och sjukvårdande insatser bör inte vara det som har fokus i den goda omvårdnaden eftersom det kan kopplas till WHO s definition på hälsa som innebär att inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning definierar hur någon upplever sitt tillstånd av välbefinnande.

På vilka grunder fattas biståndsbeslut


Äldreboende (särskilt boende) är något som man söker enligt socialtjänstlagen. Kommunerna har ett ansvar för att ge stöd till människor som har svårt att leva ett gott liv. Man brukar tala om skälig levnadsnivå. Den äldre ska så långt som möjligt själva kunna påverka när och hur de beviljade insatserna ska ges. Även om det finns likartade krav så har varje kommun har egna riktlinjer för vad som krävs för att få flytta in på ett äldreboende.  

Den genomsnittliga tiden som de äldre bor på äldreboende skiljer sig ganska mycket åt mellan kommuner. Den som inte är nöjd med kommunens beslut kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten och kammarrätten är de instanser som ser till att inte skillnaderna mellan de olika kommunerna blir alltför stora. Ett avslag på rätten till äldreboende kan löna sig att överklaga. Rätten ger den enskilde rätt ganska ofta.  Ett positivt biståndsbeslut eller domslut ska verkställas.

Hur överklagar jag ett avslag på ansökan om äldreboende?


- Läs noggrant igenom det skriftliga beslutet om avslaget för att förstå skälen till avslaget och eventuella rättsliga grunder som nämns. Det händer att biståndshandläggare missförstått eller misstolkat något i er ansökan. Då kan ni begära rättelse.

- Kontakta den ansvariga myndigheten, kontaktuppgifter brukar finnas med i beslutet. Be om en förklaring till avslaget och möjlighet att överklaga beslutet.

- Det går också att begära företräde inför nämnden. Det innebär att man får komma till ett nämndssamanträde och tala för sin sak

- Skriv en formell överklagan där du tydligt beskriver skälen till varför du anser att avslaget bör omprövas eller ändras. Uppge grundarna för din önskan om att få äldreboende och lägg till bevis eller dokumentation som stöder ditt påstående. Se till att överklagan innehåller dina personuppgifter, ärendenummer och datum för avslaget.

- Skicka in överklagan till förvaltningsrätten inom den tidsfrist som specificeras i avslaget.
- Vänta på svar på din överklagan. Förvaltningsrätten brukar skicka en bekräftelse på att överklagan har mottagits. Handläggningstiden för överklagande kan skilja mellan de olika förvaltningsrätterna.

Om överklagan inte ger det önskade resultatet kan det vara möjligt att ta ärendet vidare till kammarrätten. Ofta har dock åldrandet fortgått och det kan finnas skäl till ny ansökan i stället då skälen till ansökan kan ha stärkts.

Vad händer om det saknas plats


Den beslutande nämnden har ansvaret för att insatserna ges. Om den beviljade insatsen inte har verkställts ska nämnden rapportera till IVO. Nämnden kan bli ålagd att straffavgift vid utebliven insats.  

Viss service och omvårdnad ska erbjudas till ”en skälig levnadsnivå” med det ska bygga på ett självbestämmande där den enskilde själv kan bestämma om han eller hon vill ta emot ett erbjudande om en viss social tjänst. Individen måste få fortsätta bestämma över sitt eget liv i största möjliga utsträckning, även efter flytt till ett särskilt boende. Bara för att du är äldre och bor på ett särskilt boende vill du kanske inte baka pepparkakor inför julen. Men du kanske gärna vill delta i luciafikat i december och umgås en stund med nära och kära.

Grunden för hälso- och sjukvårdsinsatser


Den hälso- och sjukvård som ges på boendet utgår från helt andra principer. Där är det de medicinska behoven som ska styra. Grunden är att alla ska få trygg och säker vård. Det är upp till den legitimerade personalen som gör bedömningar och föreslår behandlingar eller hjälpinsatser. På ett äldreboende har man tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast). Läkaren brukar komma på besök någon gång i veckan.  

Läs mer:Äldreboendets utformning

Reflektionsfrågor - biståndsbeslut
Undersköterska och vårdbiträde:
- För ni någon diskussion kring vad som är skälig levnadsnivå hos er?
- Vad ska ingå i servicen och omsorgen för en person som bor hos er?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Hur mycket styrs ni av de kommunala riktlinjerna på ert boende?
- Har det skett någon förändring i kraven de senaste åren?
- Hur får ni del av förändringar i författningar och riktlinjer som påverkar kraven på er?

Boende och närstående:
- Har ni fått någon information om vad som ingår i service och omsorg på ert äldreboende?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev