Vad anser ni ingår i skälig levnadsnivå på ert äldreboende?

Inflyttning på äldreboende bygger på biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten.  

Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb.jpg

En bostad i ett äldreboende (särskilt boende) är den enskildes hem och inte en sjukvårdsinrättning.

Detta måste vara utgångspunkten gällande insatser som utförs på individnivå. Hälso-och sjukvårdande insatser bör inte vara det som har fokus i den goda omvårdnaden eftersom det kan kopplas till WHO s definition på hälsa som innebär att inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning definierar hur någon upplever sitt tillstånd av välbefinnande.

Äldreboende (särskilt boende) är något som man söker enligt socialtjänstlagen. Kommunerna har ett ansvar för att ge stöd till människor som har svårt att leva ett gott liv. Man brukar tala om skälig levnadsnivå. Den äldre ska så långt som möjligt själva kunna påverka när och hur de beviljade insatserna ska ges. Även om det finns likartade krav så har varje kommun har egna riktlinjer för vad som krävs för att få flytta in på ett äldreboende.  

Den genomsnittliga tiden som de äldre bor på äldreboende skiljer sig ganska mycket åt mellan kommuner. Den som inte är nöjd med kommunens beslut kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten och kammarrätten är de instanser som ser till att inte skillnaderna mellan de olika kommunerna blir alltför stora. Ett avslag på rätten till äldreboende kan löna sig att överklaga. Rätten ger den enskilde rätt ganska ofta.  Ett positivt biståndsbeslut eller domslut ska verkställas.

Den beslutande nämnden har ansvaret för att insatserna ges. Om den beviljade insatsen inte har verkställts ska nämnden rapportera till IVO. Nämnden kan bli ålagd att straffavgift vid utebliven insats.  

Viss service och omvårdnad ska erbjudas till ”en skälig levnadsnivå” med det ska bygga på ett självbestämmande där den enskilde själv kan bestämma om han eller hon vill ta emot ett erbjudande om en viss social tjänst. Individen måste få fortsätta bestämma över sitt eget liv i största möjliga utsträckning, även efter flytt till ett särskilt boende. Bara för att du är äldre och bor på ett särskilt boende vill du kanske inte baka pepparkakor inför julen. Men du kanske gärna vill delta i luciafikat i december och umgås en stund med nära och kära.

Den hälso- och sjukvård som ges på boendet utgår från helt andra principer. Där är det de medicinska behoven som ska styra. Grunden är att alla ska få trygg och säker vård. Det är upp till den legitimerade personalen som gör bedömningar och föreslår behandlingar eller hjälpinsatser. På ett äldreboende har man tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast). Läkaren brukar komma på besök någon gång i veckan.  

Undersköterska: För ni någon diskussion kring vad som är skälig levnadsnivå hos er? Vad ska ingå i servicen och omsorgen för en person som bor hos er?

Chef och legitimerad personal: Hur mycket styrs ni av de kommunala riktlinjerna på ert boende? Har det skett någon förändring i kraven de senaste åren? Hur får ni del av förändringar i författningar och riktlinjer som påverkar kraven på er?

Närstående: Har ni fått någon information om vad som ingår i service och omsorg på ert äldreboende?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus