Är rummet på äldreboendet rent och fräscht när ny hyresgäst kommer?

När en boende lämnar ett äldreboende så behöver lägenheten flyttstädas. Detta är ett grannlaga arbete. Vi lever i en tid när multiresistenta bakterier frodas och även en del skadedjur. Om någon flyttar in och smittas av MRSA eller upptäcker vägglöss kan förtroendet för verksamheten få sig en knäck. Det är viktigt att äldreboendet har tydliga rutiner för både hur och med vilken kvalitet flyttstädning ska ske.  

Foto: Mostphotos

En bekant frågade vilka krav en ny hyresgäst på ett äldreboende kan ställa på att det är rent vid inflyttning. Mitt självklara svar var att det är samma krav som vid all annan inflyttning, det ska vara rent.  Vi lever i en tid när alltfler är bärare av multiresistenta bakterier.
Det förekommer också vägglöss och annan ohyra. Städningen mellan hyresgästerna blir då extra viktig. Det har hänt att vikarier av misstag visat lägenheter där den förre lägenhetsinnehavaren ligger kvar. Visas en lägenhet där det finns fläckar på golvet eller fönstren är smutsiga så bidrar det inte till förtroende.  

Kommuner har olika rutiner för utflyttning i samband med dödsfall på äldreboende. I några kommuner får det gå max fem dagar mellan hyresgästerna. Ambitionen att effektivisera platshanteringen kan ställa närstående inför stora utmaningar. I de fallen faller det oftast på personalen på äldreboendet att flyttstäda. Några boenden har städfirmor de rekommenderar. Om närstående ska städa så behöver de ofta mer tid på sig. Några äldreboende säljer tjänsten flyttstädning till de anhöriga. I vissa fall ingår flyttstädningen i verksamhetens uppdrag. Den enskilde kan inte få RUT-avdrag för flyttstädning efter sitt eget dödsfall.  

Det finns boenden där hyresvärden granskar lägenheten innan nästa får flytta in. Det blir då någon form av kvalitetskontroll både när det gäller slitage och städning.  

Mot bakgrund av att vi får alltmer resistenta bakterier och även skadedjur som vägglöss finns det goda skäl att lägga ner tid på att säkerställa att lägenheter som någon ska flytta in i är ordentligt rengjorda. Det finns bra stöd från vårdhygien och även i vårdhandboken när det gäller att städa ur vårdutrymmen.  

Det handlar inte om vem som städar utan att det är rent och fräscht när jag som ny hyresgäst flyttar in. Är det inte det så minskar tilltron till äldreboendet. Det kan också innebära en smittrisk om tidigare hyresgäst haft multiresistenta bakterier

Undersköterska: Har ni någon checklista för vad som ska städas och beskrivning av hur städningen ska ske i samband med utflyttning? Finns det någon rutin för att kolla att det är tillräckligt noggrant gjort? Hur ser rutinen ut när flyttstädningen är otillräcklig? Vad har ni för utrustning? Finns det risk att smitta sprids mellan lägenheterna?

Chef och legitimerad personal: Har ni trygga rutiner i samband med in- och utflyttning? När rapporteras en lägenhet som ledig? Finns det risk för att det kommer spekulanter innan städningen är klar? Gör ni någon besiktning av lägenheten för övrigt, för att upptäcka och åtgärda exempelvis  skavanker på väggarna eller trasiga persienner? Gör ni någon kontroll av att flyttstädningen är väl genomförd?

Närstående: Hur upplever du att städningen fungerar på boendet? Var lägenheten fräsch och i gott skick när din närstående flyttade in? Hade du godkänt flyttstädningen om det var en vanlig lägenhet?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus