Har ni boende på äldreboendet som är känsliga för viss beröring eller för åtsittande kläder?

Det finns människor som är extra känsliga. Deras sinnen ger starkare intryck än hos oss andra. På ett äldreboende där många är beroende av hjälp för att fungera i vardagen så kan detta bli plågsamt om inte personalen förstår vad det handlar om. Den som lider av högkänslighet kan behöva ha extra tid och stöd från medarbetare. Ibland kan tid för att anpassa sig också vara bra. Att ge omsorg till en högkänslig person kräver tålamod, förståelse och medkänsla. Genom att följa dessa tips och råd kan du hjälpa den högkänsliga personen att känna sig trygg och omhändertagen, vilket i sin tur främjar deras välbefinnande och livskvalitet.

Foto: Mostphotos

Att leva med högkänslighet


Elisabeth var en kvinna som vårdades på långvården på sjuttitalet. Hon hade det väldigt jobbigt varje dag när vi skulle klä henne. Sjukhuskläderna som användes på den tiden var inte så bekväma. Hon upplevde att underbyxor och strumpor stramade och att sömmarna på damernas rockar var hårda mot huden. Då hade ingen hört talas om högkänsliga, men vi insåg att hon led. Varje dag fick vi som arbetade lägga ner en extra stund på att få fram kläder som skulle passa henne, så att hon fick må bra.  

Personer med högkänslig personalitet (HSP) ”high sensitive person” kan även ha en fördel genom att de ofta läser av sinnesstämningar och risker tidigare än andra. De märker om en person är ledsen eller trött långt innan andra gör det. Högkänslighet kan även vara en tillgång då den innebär en sensitiv begåvning som innebär att den som lever med den uppfattar sinnesintryck skarpare. Det finns personer som kvalitetssäkrar parfymdoft med en vältränad näsa eller som är duktiga på att stämma pianon.

En typ av högkänslighet är hyperakusi, ljudintollerans. Den som drabbas kan bli störd även av låga ljud som prasslet av en tidning, sorlet på en restaurang, luftkonditioneringen eller en stol som skrapar. Nästan var tionde person lider av detta. Även dofter kan vara plågsamma. Det kan vara parfym men även mer subtila lukter som stör lugnet för personer.

Den som är högkänslig kan behöva mer ensamtid än andra för att återhämta sig. Vissa också gå och fundera länge över om det finns underförstådda budskap i det någon säger.  

Att ge omsorg till en högkänslig person, tips och råd


Högkänslighet är en personlighetsegenskap som innebär att en individ är mer mottaglig för stimuli och intryck från omgivningen. Detta kan inkludera ljud, ljus, känslor och sociala interaktioner. När man vårdar eller ger omsorg till en högkänslig person, oavsett om det är som anhörig eller som professionell vårdgivare, finns det flera viktiga faktorer att tänka på. Här är några tips och råd för att ge omsorg till en högkänslig person på ett sätt som främjar deras välbefinnande:
Förstå högkänslighet Det första steget i att ge omsorg till en högkänslig person är att förstå vad högkänslighet innebär. Lär dig om de karakteristiska dragen och hur de kan påverka den högkänsliga individen. Detta inkluderar ökad känslighet för stimuli, djupa och komplexa känslor samt en tendens att överväldigas lätt.
Skapa en lugn miljö För en högkänslig person kan en lugn och fridfull miljö vara avgörande. Försök att minimera starka ljud, starkt ljus och andra störande stimuli i omgivningen. Skapa en plats där den högkänsliga personen kan dra sig tillbaka om de känner sig överväldigade.
Lyssna och kommunicera Kommunikation är nyckeln när du ger omsorg till en högkänslig person. Var lyhörd och lyssna aktivt på deras behov och önskemål. Ge dem möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar utan att döma eller försöka lösa problemen direkt.
Respektera gränser Högkänsliga personer har ofta tydliga gränser när det gäller sin personliga utrymme och sina känslor. Respektera deras gränser och undvik att pressa dem att göra saker som de inte känner sig bekväma med. Ge dem möjlighet att säga nej utan att känna skuld.
Undvik överstimulering Försök att undvika att överstimulera den högkänsliga personen. Det kan innebära att du begränsar antalet intryck och aktiviteter som de deltar i. Ge dem tid och utrymme för att återhämta sig om de har blivit överväldigade.
Ge stöd vid känslomässig hantering Högkänsliga personer kan uppleva känslor djupt och intensivt. Ge dem stöd och hjälp att hantera sina känslor när de behöver det. Det kan inkludera att erbjuda tröst, lyssna eller ge dem tid och utrymme att bearbeta sina känslor.
Fokusera på egenvård Egenvård är viktigt för alla, men särskilt för högkänsliga personer. Uppmuntra den högkänsliga personen att ta hand om sig själva genom att prioritera sömn, kost och motion. Det kan även inkludera avkopplande aktiviteter som meditation eller yoga.
Skapa struktur och rutiner Högkänsliga personer kan må bra av struktur och rutiner i sin vardag. Försök att skapa en förutsägbar miljö och dagliga rutiner som de kan förlita sig på.
Undvik konfrontation För att undvika onödig stress och konflikt, undvik konfrontation med den högkänsliga personen om det inte är absolut nödvändigt. Istället, försök att lösa problem eller diskutera svåra ämnen på ett lugnt och stödjande sätt.

Reflektionsfrågon - Högkänslighet
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni någon på din enhet som är HSP?
- Är det någon som är känslig för lukter, vissa kryddor, störande ljud eller om det blir mycket spring på enheten?
- Har ni något bra sätt att lindra upplevelsen för den som är känslig?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni någon boende som är extra känslig?
- Hur hanterar ni vårdplaneringen så att den boende ska få en bra vardag trots sin högkänslighet?
- Tar ni upp dessa frågor i anslutning till teammöten? Ställer ni frågor kring detta i samband med inflyttningen?

Boende och närstående:
- Har din närstående något den är högkänslig för?
- Togs frågan upp i samband med inflyttningen?
- Finns det berört i genomförandeplaner och vårdplaner?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev