Visar ni uppskattning till de som är inspiratörer och förebilder på äldreboendet?

På nästan alla arbetsplatser finns det medarbetare som är inspiratörer och förebilder för andra. På äldreboendet gör dessa personer stor skillnad för kvaliteten på vården. Genom att skapa en miljö där medarbetare lyfts och inspirerar varandra kan äldreboendet främja en kultur av kontinuerlig lärande, samarbete och utveckling som gynnar både medarbetarna och de boende. Detta leder till ökad trivsel, motivation och kvalitet i vård och omsorgsarbete.

Foto: Mostphotos

Vad är en inspiratör


Ibland får jag kommentarer om att verkligheten borde se annorlunda ut. Det kan man tycka, men många bor på äldreboenden nu och vi måste se vad vi kan göra för dem i nuet.  

Jag tycker jag ser många fantastiska undersköterskor som skapar aktivitet i vardagen och kan vara en inspiration för andra. Olika boenden har olika förutsättningar, men alla kan göra något. Att fokusera på att verkligheten borde se annorlunda ut kan lätt bli en ursäkt för att inte göra det bästa av nuet.

Alla människor har en grundläggande personlighet (och vi kan i olika sammanhang inta olika roller) en personlighet visar vem du är och den genomsyrar dina handlingar. En metafor för separata personlighetstyper kan vara en palett av färger som symboliserar våra personlighetsdrag. Inom vården och omsorgen finns alla färger representerade. Vissa personer kan ha lättare för att vara empatiska, inkännande och omtänksamma, andra personlighetstyper måste lära sig detta, de sker inte med automatik. Det finns verktyg till hjälp för att individer lättare ska kunna socialisera på ”rätt sätt” för att inte hamna utanför det sociala sammanhanget, att ex. få stöd gällande kommunikation för att undvika att hamna i konflikt eller stötas bort andra personer.  

Andra kan vara gladlynta, positiva, trygga och spontana. Vissa personlighetsdrag sprider skratt och trygghet i grupper. Det är en bonus för de arbetsgrupper som har en person med ett positivt förhållningssätt och ett stort engagemang, som tycker det är viktigt att ha roligt och inte är rädd för att ”hugga i” där det behövs en extra hand. Den personen skapar oftast en god ”kemi” i gruppen. Vår personlighet kan utvecklas genom åren och vissa egenskaper förbättras med erfarenhet och säkert med ett visst mått av vishet. Kanske kan en introvert person med åren bli mer öppen och utåtriktad i vissa sociala sammanhang.  

Att lyfta en person som inspirerar andra är i första en ledarskapsfråga, men vi har alla ett ansvar att ge varandra beröm i vardagen. En chef har mandat och förhoppningsvis en kunskap kring att ”bygga team” Det är viktigt att som chef se vinsten med varje medarbetares styrka och potential, att ha en förmåga att fånga upp detta och ge rätt stöd. Resultat blir med stor sannolikhet en positiv laganda och därmed en bättre arbetsmiljö som skapar ringar på vattnet där goda exempel kan få bära upp vardagsarbetet.  

Människor som är inspiratörer sprider ofta glädje på arbetsplatser samtidigt som de är en förebild för hur jobbet kan göras bättre och roligare. Ibland kan klimatet på en arbetsplats vara återhållsamt för den som kan eller skulle kunna vara en förebild. Låt kollegornas kreativitet blomma ut så blir jobbet mycket roligare.  

Det blir lätt lite högtravande när ordet inspiratör används. Det ska vara någon talare på en konferens eller så. De bästa inspiratörerna är de som finns i vår vardag. De som får oss att hitta orken och arbetsglädjen när det känns tungt och svårt. De som får oss att se andra ofta mer positiva perspektiv. De är ett ljus som lyser i en vardag som annars kan vara tung och stressig.  

Att skapa utrymme för inspiration


Vi har alla ett ansvar för att leda oss själva. Små handlingar i vardagen kan göra stor skillnad i kulturen på ett våningsplan på äldreboendet. Ett leende, en klapp på axeln, att bjuda på sig själv genom sång eller trevliga samtal sprider lätt glädje till andra människor.

Tydlig kommunikation och öppenhet: Främja en kultur av öppenhet och tydlig kommunikation där medarbetare känner sig bekväma att dela sina idéer, åsikter och erfarenheter. Detta skapar en atmosfär av tillit och samarbete där alla kan bidra och lära av varandra.Att våga prova nya sätt att göra saker och framförallt att låta var och en få använda sina styrkor  är ett bra sätt att hjälpa medarbetare utvecklas.
Uppmuntra till lärande och utveckling: Erbjud kontinuerlig utbildning, fortbildning och möjligheter till personlig och professionell utveckling för medarbetarna. Detta kan inkludera workshops, kurser, seminarier och mentorskap som främjar kunskapsutbyte och kompetensutveckling.
Skapa forum för kunskapsdelning: Regelbundna aktiviteter där medarbetare kan dela sina erfarenheter och lärdomar med varandra. Detta främjar kunskapsdelning och ökar medvetenheten om olika arbetssätt och strategier.
Fira framgångar och prestationer: Uppmärksamma och belöna medarbetare för deras prestationer, insatser och engagemang. Detta kan göras genom att utse månadens medarbetare eller helt enkelt genom att ge personliga erkännanden och beröm för deras arbete. Att ge beröm offentligt men kritik i enrum kan vara en regel att hålla sig till.
Stärka teamandan: Skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö där medarbetare känner sig som en del av ett team och uppmuntras att samarbeta och stödja varandra. Detta kan inkludera gemensamma aktiviteter, grupputmaningar och teambuildingövningar som främjar samarbete och gemenskap.
Utveckla ledarskap på alla nivåer: Uppmuntra till ledarskap och initiativtagande på alla nivåer inom organisationen. Ge medarbetare möjlighet att ta ansvar, fatta beslut och leda projekt eller initiativ som intresserar dem. Detta ger dem en känsla av ägarskap och engagemang för sitt arbete.

Det händer att den som är inspiratör utses till samordnare, aktivitetsombud eller kvalitetsombud. Ibland är detta ett lyckat drag men det kan också vara det som kväver förmågan att vara naturligt inspirerande. Att bli tyngd av administrativa pålagor kan ibland strypa kreativitet och arbetsglädje. Ge era inspiratörer stöd. Visa att ni ser att de jobbar på ett bra sätt, ge beröm och lär av dem. På så vis skapar vi ringar på vattnet där goda exempel bär upp vardagsarbetet.  

Reflektionsfrågor - inspiratör
Undersköterska och vårdbiträde:
- Får de som gör det där lilla extra beröm och uppskattning?
- Har ni någon som skapar bra stämning på enheten?
- Är du eller skulle du kunna bli en inspiratör för dina kollegor?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Hur arbetar ni med att lyfta era inspiratörer?
- Vad har ni för vägar att visa uppskattning till era inspiratörer?
- Har ni någon strategi för att lyfta inspiratörer som en del av ert kvalitetsutvecklingsarbete?

Boende och närstående:
- Finns det någon av undersköterskorna på er enhet som är en inspiratör och förebild?
- Har du visat att du uppskattar det?Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev