Nattarbete

De som arbetar på natten står för kvaliteten på äldreboendet under en stor del av dygnet. Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda regler för nattarbete.  

Foto: Mostphotos

Nattarbete


År 2010 gjorde Socialstyrelsen tillsyn nattetid på ett stort antal äldreboenden i Sverige. Det resulterade i en omfattande kritik. Socialstyrelsen försökte då införa en bemanningsförfattning för äldreboenden, men bedömdes inte ha rätten att göra det. SKR (Sveriges kommuner och regioner) startade 2016 projektet ”Sätt ljus på natten” som syftade till att stärka kvaliteten nattetid.

Socialtjänstförordningen säger att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Det finns flera arbetsmiljöförordningar som berör arbete på natten.

Det som påverkar kvaliteten nattetid är exempelvis


• Den boendes behov
• Arbetssätt, rutiner
• Kompetens och kompetensutveckling
• Teknik (larm, lyftar, sängar, madrasser)
• Organisation och ledarskap
• Lokalerna
• Strategi för välfärdsteknik

Lite förenklat kan vi beskriva nattarbetet som att medarbetaren går rundor, vänder personer som inte klarar det själva, tittar till och hjälper med toalettbesök eller byter inkontinensskydd och hjälper den boende att sköta hygienen. Det kan handla om att ge läkemedel eller kontakta joursjuksköterska om någon har ont eller feber. Boende kan behöva ha ett sent kvällsmål för att inte nattfastan ska bli för lång.

Det finns ett stort antal sällanhändelser som kan inträffa nattetid. Exempelvis när någon av de boende orolig och medarbetaren får sitta ner med denne och prata och försöka få personen att komma till ro. Det är inte lätt att hantera en boende som blir arg och slåss när man arbetar ensam. Fallskador är vanliga nattetid.

Natten omfattar mer än en tredjedel av dygnet. Ofta finns det någon form av städrutin som det åligger medarbetare nattetid att sköta. Många sköter det när de är som tröttast för att inte somna. Personer som arbetar natt upplever oftast tiden mellan 04.00 – 05.30 som svårast.

Undersköterskor som arbetar natt är ofta erfarna med det förekommer att vikarier kommer in som inte har vare sig utbildning eller längre erfarenhet. Genom att det i stor utsträckning är ett ensamarbete blir kontinuiteten extra viktig. Det är svårt att göra ett bra arbete om du inte känner till de boende och deras behov.

Det som kan bli knepigt är dialogen och förståelsen mellan medarbetare natt och dag. Bra journalföring säkrar upp kvaliteten. Boende som sover dagtid kan sedan vandra hela natten. En boende som somnat sent kanske inte blir väckt i tidig morgontimme för byte av inkontinensskydd. Dagpersonalen kan då finna den boende genomblöt när de kommer. Likaså kan det finnas behov av att använda sänggrind eller larm. Sänggrind får endast användas efter riskbedömning av legitimerad personal och den boendes medgivande.
Dokumentationen måste ge ett bra stöd för legitimerad personals bedömning.
Det ska finnas dokumenterat om närstående vill bli uppringda om något händer nattetid.

Arbetsmiljön nattetid


Nätterna är en speciell tid med låg bemanning. Någon är orolig, en kollega frågor om hjälp med en vändning. Undersköterskan står ofta själv med svåra beslut. Nattarbete medför många hälsorisker. Arbetsmiljöverket har därför tagit fram flera författningar som särskilt hanterar dessa risker. Exempel på författningar som berör nattarbete är “Ensamarbete AFS 1982:3" och “Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3".

Utöver dessa finns ett antal arbetsmiljöföreskrifter som kan beröra arbete i vården även på dagtid. Exempel är föreskrifter om åtgärder mot hot och våld, arbete vid bildskärm, besiktning av lyftanordningar, smittrisker osv.

Ett område där det skiljer sig mycket mellan vårdgivare är hur arbetsledare jourtid kontaktas. Hos vissa vårdgivare är joursjuksköterskan också arbetsledare. På andra ställen finns en särskild jourorganisation för arbetsledning.

Det förekommer ibland motsättningar mellan natt och dagpersonal. Ofta beror det på otydliga förväntningar eller att dialogen inom personalgruppen inte fungerar bra. Det förekommer att nattpersonal anklagas för att sova under arbetspasset. Tyvärr händer det någon gång, men oftast är nattarbetare hängivna sitt arbete med våra äldre. Dessutom är de boende idag så vårdkrävande att det sällan finns några längre lugna perioder under nattpasset.

Det händer ofta att ett antal av de boende har vändschema. Några kan medverka själva. En del är lätta och medgörliga andra är tunga och stretar emot när de ska vändas. När vändschema ordineras ska en riskanalys göras för att bedöma behovet av dubbelbemanning.

Det är lätt att bli lite frusen nattetid. Om man tar på sig kofta gäller det att komma ihåg att ta av sig den vid arbete med omvårdnad. Annars finns risk att du sprider smitta mellan de boende. För att inte somna kan man behöva stretcha, hoppa, badda ansiktet med kallvatten, dricka kaffe eller äta frukt.

Inte sällan finns det boende som inte får eller bör lämnas ensamma på enheten, vilket kan medföra stress och svåra avväganden om en kollega önskar hjälp på någon annan enhet.

Sjuksköterskan är ofta ensamtjänstgörande nattetid. I en medelstor kommun kan sjuksköterskan ha fyra – fem äldreboenden, ett antal LSS-bostäder och patienter i hemsjukvård. Ofta har sjuksköterskan natt även en arbetsledarroll. Möjligheten att få stöd av läkare är ofta begränsad.

Reflektion - nattarbete
Undersköterska och vårdbiträde:
• Finns det ordination när sänggrind används?
• Fungerar kontakten med joursjuksköterskor bra?
• Blir ni tillfrågade om hur inkontinensskydd fungerar nattetid?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Gör ni regelbundet tillsyn och riskanalyser på arbetet nattetid?
• Är det dokumenterat om närstående vill bli uppringd nattetid i alla journaler?
• Fungerar samarbetet med sjuksköterska och arbetsledare jourtid bra?

Boende och närstående:
• Känner verksamheten till om ni vill bli uppringda nattetid?


Erland Olsson
Sofrosyne
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev