Vad har ni för patientskadeförsäkring?

Informerar ni era boende om att ni har patientskadeförsäkring?

Foto: Mostphotos

Alla vårdverksamheter med hälso- och sjukvårdsansvar har skyldighet att ha en patientskadeförsäkring. Kommuner och landsting är ofta försäkrade i Patientförsäkringen LÖF medan privata vårdgivare kan ha andra försäkringsbolag.  

Om det sker vårdskador som hade kunnat undvikas så kan vårdtagaren ha rätt till ersättning för skadan. På ett äldreboende kan man tänka sig att allvarliga biverkningar av läkemedel som inte uppmärksammas, fallskador som hade kunnat undvikas eller skador som beror på felanvänd medicinskteknisk utrustning kan vara skador som den enskilde har rätt till ersättning för.  

Undersköterska: Känner du till att verksamheten har en patientförsäkring? Har ni haft någon skada som kanske borde ersättas? Har den boende och närstående fått information om att det finns försäkring?

Chef och legitimerad personal: Har ni rutiner att informera om patientförsäkringen i samband med vårdskador på enheten? Har ni haft någon boende som har anmält skada till försäkringsbolag? Har ni något informationsmaterial om er patientförsäkring?

Närstående: Kände du till att det finns en patientförsäkring? Har ni haft några vårdskador som skulle kunnat berättiga till ersättning?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus