Kontinuitet

Ofta tar det tid att lära känna en annan människa på djupet och att skapa en relation. I hemvård så är kontinuitet en av de kvalitetsfaktorer som de äldre uppskattar mest. Det är viktigt även på äldreboendet. Där påverkas förutom trivsel, patientsäkerhet och även äldreboendets ekonomi av brister i kontinuiteten.

Foto: Mostphotos

Vad menas med kontinuitet


Sjukskrivningar, omplaceringar, schemaändringar, vikariat som upphör och andra förändringar påverkar den boende. Att byta kontaktman kan vara en negativ händelse. Kontinuitet innebär att den boende oftast får hjälp av samma personer med den personliga omsorgen. Likaså att det finns någon person, kontaktman, som känner den boende extra väl och som bevakar att omsorgen om den boende sker på rätt sätt.

Relationskontinuitet


På många boenden sätter kontaktmannen av egen tid med den boende. Det är tid där kontakten mellan den boende och kontaktmannen fördjupas. "Egen-tid" kan användas till besök på café, biblioteket, teater eller varför inte en promenad i parken med samtal om livet.  

För många av de boende blir mötet med kontaktmannen viktigt. Närstående kanske bor på annan ort. Kontakten med samhället utanför boendet kan vara begränsat.
När vi som vårdpersonal arbetar länge med en boende lär vi känna den boende på ett djupare plan. Då kommer vi ihåg födelsedagar och annat betydelsefullt för den enskilde. Vi bygger en relation till närstående. Det händer att vårdpersonal väljer att gå på begravningen till en person de lärt känna under längre tid.

Ekonomiska konsekvenser av bristande kontinuitet


Det finns även skäl att tro att brister i kontinuitet påverkar ekonomin negativt på äldreboendet. Korttidsfrånvaro kostar i form av karensdagar. Rekrytering av nya medarbetare kostar när det gäller administrativt arbete, introduktionsdagar och fortbildning i förflyttningsteknik och delegeringsutbildningar. Den som inte känner den boende så väl kan också ha svårare att arbeta funktionsbevarande med den boende liksom att se hudförändringar och andra förändringar i den boendes mående.

Det innebär att det sannolikt finns andra kostnader som ökade kostnader för såromläggningar, behov av extrabemanning till följd av oroliga boende, akutbesök till följd av fallskador m.m. som kan vara en konsekvens av den bristande kontinuiteten.

Kontinuitet och trivsel


I Socialstyrelsens undersökning av vad de äldre tycker om äldreomsorgen 2019 framkommer att enbart 48 % av de som bor på särskilt boende får information om tillfälliga förändringar. Social samvaro och aktiviteter är de två områden som de äldre är minst nöjda med.

Vill ni kunna följa upp i vilken omfattning ni genomför det ni planerat ska det finnas en tydlig daglig planering av aktiviteterna på boendet. Finns det daglig planering finns också planering av “egen tid” dokumenterad och det blir lättare att informera den enskilde om förändringar vid exempelvis sjukdom.

Arbetsmiljö och kontinuitet


Även arbetsmiljön för de som arbetar på äldreboendet påverkas negativt. Att hela tiden få nya kollegor innebär stress och ökar arbetsbelastningen på den som känner de boende och rutinerna på enheten.

Kontinuitet och patientsäkerhet


God relationskontinuitet i vården bidrar till att minskar troligen risken för sjukhusinläggningar och förtidig död vid flera sjukdomstillstånd enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Det finns också skäl att anta att omsorgen om de boende fungerar bättre när det oftast är samma personer som hjälper den boende. Likaså är det lättare att göra förflyttningar korrekt och att se hudförändringar hos den boende. Även risken för att boende inte får anpassad kost enligt ordination ökar.

Reflektion - personalförändringar
Undersköterska och vårdbiträde:
• Hur informerar du den boende du har kontaktmannaansvar för om exempelvis semester?
• Hur hanterar ni sjukfrånvaro i arbetsgruppen, informerar ni de boende om en kollega blir sjukskriven en längre tid?
• Har ni någon form av vikariesystem när det gäller kontaktmannaskapet?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Hur informerar ni de boende vid personalförändringar?
• Får den enskilde själv välja eller påverka valet av ersättare?

Boende och närstående:
• Får ni bra information om förändringar som är på gång?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev