Genom att byta arbetskläder minst varje dag minskar risken för smittspridning.

Det kan te sig enkelt att förstå reglerna för personalkläder. Samtidigt visar punktprevalensmätningar ofta att de inte åtföljd fullt ut. Det kan vara nödvändigt att följa upp hela processen för att se var bristerna finns. 

Foto: Mostphotos

Personalkläder ska tvättas i 60 grader innan de används igen. Det är viktigt att kläderna är rena när nästa person tar på sig dem. Annars finns risk att någon boende blir smittad. Ofta är tvättstugor trånga och det finns inte så bra ytor till att sortera större mängder tvätt. Detta gör att det är viktigt att ha bra rutiner. Många verksamheter sköter tvätt hanteringen själva.  

Det är inte alla som heller förstår vikten av att kläderna hanteras så att de är vårdhygieniskt rena när nästa användare ska ta dem. Om rena kläder läggs i en hög, hamnar på golvet eller ligger i personalmatsalen i avvaktan på sortering så är det inte alls säkert att de är rena när de ska användas.  

Ofta finns det också en risk att de blivit onödigt skrynkliga. Många medarbetare trivs bättre om de ser propra ut i sina arbetskläder.  

Exempel på riktlinjer från Vårdhygien:
- Samtliga personalkategorier som deltar vid omvårdnadsarbete ska vara ombytta.  
- Arbetskläder ska tillhandahållas av arbetsgivaren och används endast på arbetsplatsen eller vid färd mellan arbetsplatser.  
- Arbetsgivaren ansvarar för tvätt och förrådshållning av arbetskläderna.  
- Arbetskläderna ska tvättas vid minst 60° C,  
- Arbetskläderna ska vara kortärmade dvs sluta ovanför armbågen.  
- Arbetskläderna ska bytas dagligen. Blir de smutsiga eller våta ska de bytas så snart som möjligt.  
- Arbetskläder kombinerade med privata kläder är inte tillåtet med undantag för underkläder, strumpor, kortärmad undertröja, linne och huvudduk/slöja.  
- Det är inte tillåtet att röka i arbetskläder.  

Vårdpersonal får inte sitta ute i gräset i arbetskläder.

Undersköterska: Har ni bra rutiner för hantering av arbetskläder? Känns arbetskläderna fräscha när du tar dem nya för dagen?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Fungerar rutinerna för tvätt av arbetskläder som de ska? Är följsamheten till rutinerna bra?

Boende och närstående: Använder medarbetarna arbetskläder på ett korrekt sätt?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus