Samhällsbetalda resor för personer med funktionbegränsningar

För den som lever med funktionsnedsättning så är samhällsbetalda resor kanske enda sättet att komma ut på en lite längre utflykt, sjukhusbesök, handla kläder eller prova ut nya glasögon. Fungerande rutiner för att stimulera till aktiviteter utanför boendet och kunskap om de boendes rättigheter blir en viktig kvalitetsfaktor.

Färdtjänst


Färdtjänst är till för den som inte endast tillfälligt har en funktionsnedsättning som medför att de inte kan åka med buss eller andra allmänna färdmedel på egen hand. Det är ofta någon tjänsteman på kommunen som har ansvar för att hantera ansökan om färdtjänst. Vissa regioner har tagit över ansvaret från kommunerna i regionen.

Färdtjänst är inte att likställa med taxi. Ofta samordnas resorna så att flera personer samåker i samma bil. Färdtjänst används för privata resor. Det kan vara till affären eller för att hälsa på bekanta. I vissa kommuner har den som är berättigad till färdtjänst även rätt att åka gratis med bussar. Det finns också särskilda bussturer av typ ”mjuka linjen” som är speciellt anpassade för de som har svårt att ta sig fram med vanliga kollektivtrafiken.

Färdtjänsten kan gälla enbart den egna kommunen men ibland omfattas en utvidgad kommungräns eller hela regionen. Det är kommunen eller regionen som beslutar om vad färdtjänsten ska kosta för den enskilde.

Ledsagare vid resa


För den som behöver ledsagare vid resa, så kan det ingå i tillståndet. Det behöver tydligt framgå att ledsagare ingår. Det behöver även påtalas vid beställning av resor, då samåkning förekommer och det därmed kan saknas plats för medföljande ledsagare.

Riksfärdtjänst


För den som behöver åka färdtjänst en längre sträcka, dvs utanför den gräns som beslutats i kommunen/regionen så finns riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst söks i hemkommunen. Riksfärdtjänst beviljas för fritids- och rekreationsresor.

Kostnaden för riksfärdtjänst motsvarar kostnaden som skulle varit med allmänna kommunikationer. Riksfärdtjänst är en ekonomisk ersättning för de extrakostnader personen med funktionsnedsättning fått till följd av funktionsnedsättningen.

Rätt till färdtjänst innebär inte automatiskt rätt till riksfärdtjänst. Den som ska åka söka för varje enskild resa. Ofta sker riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer. Den enskilde skaffar själv en ledsagare som hjälper dig under resan.

Parkeringstillstånd på handikapparkering


För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och gäller som längst i fem år. Med tillstånd får du rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån. Avgifter för parkering beslutas av kommunen och kan på vissa orter vara avgiftsfri. Läs med på Transportstyrelsens hemsida.

Sjukresor


Patienter som har kostnader för resor till och från sjukvård eller tandvård kan ha rätt till ersättning från sin region för en del av sina resekostnader.
Ofta har regionen en beställningscentral för sjukresa. Den behandlande läkaren gör sedan en bedömning om sjukresa var nödvändig. Om du valt sjukresa men lika gärna kunnat åka buss så riskerar du få betala taxiresan själv. Om läkaren skriver intyg om sjukresa, så betalar du själv en mindre avgift för resan. Du får betala hela taxiresan direkt och får därefter tillbaka delar av resekostnaden.

Sjukresekort


För den som alltid behöver sjukresa när de ska besöka vården kan regionen utfärda ett sjukresekort. Om du har ett sådant ska du uppge numret på baksidan vid beställning av sjukresan.

Sjuktransport


Om du har behov av att ligga ner under resan, exempelvis i samband med utskrivning från sjukhus så kan sjukhuset beställa sjuktransport. Sjuktransport kan ske med ambulans eller bårbil. Sjuktransport är kostnadsfri för den enskilde.

Reflektionsfrågor – resor i vården
Undersköterska och vårdbiträde:
• Har det hänt att ni beställt fel typ av transport för de boende?
• Fungerar hanteringen av färdtjänstkort och sjukresekort på boendet?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Stimulerar ni exempelvis kontaktmännen att använda egen tid till att komma ut på resor?
• Har alla som har rätt till det sjukresekort?
• Finns det boende som i princip aldrig kommer utanför husets väggar?

Boende och närstående:
• Nyttjar ni möjligheten att komma ut med färdtjänst, sjukresa eller andra samhällsbetalda resor?Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev