Fungerande och rena glasögon är en förutsättning för att se för många äldre.

Flertalet av de som bor på äldreboende har behov av synhjälpmedel. Synen förändras med tiden och det är viktigt att besöka optiker regelbundet. Glasögon behöver användas och vara rena för att fungera. Idag finns många hjälpmedel som kan hjälpa den med nedsatt syn. Ljudböcker, förstoringsglas, musikquiz och val av mobiltelefon kan underlätta vardagen för den äldre.

Foto: Mostphotos

Det händer att de som bor på äldreboende har smutsiga glasögon på sig. Alla som behöver använda glasögon vet hur synen påverkas av att glasögonen är smutsiga. Till det kommer att ögats lins grumlas när vi åldras så när glasögonen är grumliga blir det dubbelt grumligt och än svårare att fokusera och se.  

Synen är viktig för vårt välbefinnande. Många äldre har en knapp ekonomi och har inte gjort någon synundersökning på länge. Tårvätskan förändras också. Det gör att ögonen kan bli torra. Det kan ge besvär som skaver och svider. Att följa upp synen och ögonen är en viktig förberedelse för det årliga läkarbesöket. Grå starr med grumlad lins är en sjukdom som ofta kommer med åldrandet.  

Nedsatt syn får konsekvenser för livskvaliteten. Det kan försämra förmågan att klara sig själv exempelvis knäppa knappar och också skapa en osäkerhet i sociala kontakter. Dålig syn kan också bidra till fallskador. Att inte kunna läsa eller se på TV skapar också en isolering gentemot omvärlden. Glasögon ingår i skälig levnadsnivå och den som inte har råd kan söka socialbidrag för att få synundersökning och nya glasögon.  

Synförändringar kommer ofta smygande. För den som bor på ett äldreboende är det inte helt lätt att ta sig till optikern för att få nya glasögon. Vid granskning av kommunala journaler så saknas ibland uppgift om både om den boende har glasögon och när de senast var till en optiker.  

Ett sätt att minska konsekvenserna av synnedsättning är att ha en genomtänkt belysning. Äldre lägenheter kan vara skumma och har ofta en ojämn belysning. Särskilt i matsalen kan bra belysning ha god effekt på aptiten. Vi äter med ögonen också. Vit duk och ljusa inredningsdetaljer kan bidra till att skapa ljus i rummet. Dålig belysning kan också ge huvudvärk och trötta ögon. Störande ljus som flimrande ljusrör kan skapa ångest och oro. Det kan också finnas behov av att stänga starkt solljus ute, ingen vill bli bländad av solen.  

Många optiker har idag utrustning så att de kan undersöka synen även på personer som inte fullt ut kan medverka i synundersökningen. Det är viktigt att uppföljning av synen ingår i förberedelserna inför det årliga läkarbesöket. Grå starr och torra ögon går att behandla och det kan vara bra att påminna närstående om att det kan vara bra att gå till optikern.  

Reflektionsfrågor - syn
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni bra rutiner för att se att de boende har rena glasögon?
- Finns det någon av de boende som har dåliga glasögon?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
. Ingår uppföljning av synen i ert årligen återkommande arbete?
- Händer det att äldre inte har råd med nya glasögon?
- Hur hjälper ni dem med det?

Närstående och boende:
- Ser din närstående bra med sina glasögon?
- Skulle hen behöva besöka en optiker?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus