Tillgång till kunnig tolk kan vara livsavgörande.

Tolk är en rättighet för den enskilde. Ändå bokas det tolk relativt sällan till äldreboenden. Det är viktigt att säkerställa att den boende får ge uttryck för sina önskningar och behov.

Foto: Mostphotos

Många som arbetar i äldreomsorgen är flerspråkiga. I delar av landet finns också boenden med språklig inriktning. Ett sådant är Persikan som är inriktad på boende som har persiska som modersmål. Vanligast är finsktalande äldreboenden. För den som får vård och som inte förstår språket så kan verksamheten behöva boka tolk. Rätten till tolk finns inskriven i hälso- och sjukvårdslagen och förvaltningslagen. När det gäller privata verksamheten finns ofta rätten till tolk även inskriven i avtalet som verksamheten har med kommunen.  

Inte sällan låter vården någon närstående tolka. Detta kan vara vanskligt. Dels kan det vara så att den äldre inte vill berätta allt för sina närstående, dels kan det vara så att den närstående kanske inte översätter allt helt korrekt vilket kan leda missar i kommunikationen. En formell tolk har ett ansvar för att det som sägs översätts på ett korrekt sätt.  

Det finns tolkar med specialkunskaper exempelvis kunskaper i medicinsk terminologi men dessa är mycket få. Det finns även särskilda tolkar som kan tolka till teckenspråk för döva. Om tolken inte är auktoriserad för medicinsk tolkning så är det viktigt att samtalet förs på vanlig svenska och att verksamheten undviker facktermer. Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel, till skillnad från tolk.  

Tolkning kan ske via telefon och på plats. I de största invandrarspråken kan de oftast bokas även med kort varsel. Vid känsliga samtal kan tolk på plats vara väsentligt. Tolken ska översätta och förmedla allt som sägs i rummet. Tystnadsplikt gäller och tolken måste också vara opartisk och neutral till det som sägs.

Undersköterska: Har ni boende som har ett annat modersmål och som kan ha svårt att förstå vad ni säger eller att själv göra sig förstådd? Hur hanterar ni det i vardagsarbetet?  

Chef och legitimerad personal: Har ni rutiner för att boka in tolk när så behövs? Hur fungerar det med tolkning i verksamheten? Finns det några svårigheter i samband med att tolk kan behövas?  

Närstående: Har du en närstående som skulle behöva tolk? Hur hanterar verksamheten det?   

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Konsten att ta hand om ett dödsbo
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren
  info
comments powered by Disqus