Tillgång till kunnig tolk kan vara livsavgörande.

Tolk är en rättighet för den enskilde. Ändå bokas det tolk relativt sällan till äldreboenden. Det är viktigt att säkerställa att den boende får ge uttryck för sina önskningar och behov. Det finns många situationer där oförmåga att förstå den boende kan leda till kränkningar eller risk för vårdskador.Det är inte enbart talat språk som behöver tolkas.

Foto: Mostphotos

Flerspråkighet hos boende och medarbetare


Många som arbetar i äldreomsorgen är flerspråkiga. I delar av landet finns också boenden med språklig inriktning. Ett sådant är Persikan som är inriktad på boende som har persiska som modersmål. Vanligast är finsktalande äldreboenden. För den som får vård och som inte förstår språket så kan verksamheten behöva boka tolk. Rätten till tolk finns inskriven i hälso- och sjukvårdslagen och förvaltningslagen. När det gäller privata verksamheten finns ofta rätten till tolk även inskriven i avtalet som verksamheten har med kommunen.  

Inte sällan låter vården någon närstående tolka. Detta kan vara vanskligt. Dels kan det vara så att den äldre inte vill berätta allt för sina närstående, dels kan det vara så att den närstående kanske inte översätter allt helt korrekt vilket kan leda missar i kommunikationen. En formell tolk har ett ansvar för att det som sägs översätts på ett korrekt sätt.  

Specialtolkar


Det finns tolkar med specialkunskaper exempelvis kunskaper i medicinsk terminologi men dessa är mycket få. Det finns även särskilda tolkar som kan tolka till teckenspråk för döva. Om tolken inte är auktoriserad för medicinsk tolkning så är det viktigt att samtalet förs på vanlig svenska och att verksamheten undviker facktermer. Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel, till skillnad från tolk.  

Tolkning kan ske via telefon och på plats. I de största invandrarspråken kan de oftast bokas även med kort varsel. Vid känsliga samtal kan tolk på plats vara väsentligt. Tolken ska översätta och förmedla allt som sägs i rummet. Tystnadsplikt gäller och tolken måste också vara opartisk och neutral till det som sägs.

Det finns även dövtolkar och tolkar för exempelvis dövstumma.

Reflektion - Tolk
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni boende som har ett annat modersmål och som kan ha svårt att förstå vad ni säger eller att själv göra sig förstådd?
- Hur hanterar ni det i vardagsarbetet?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni rutiner för att boka in tolk när så behövs?
- Hur fungerar det med tolkning i verksamheten?
- Finns det några svårigheter i samband med att tolk kan behövas?  

Boende och närstående:
- Har du en närstående som skulle behöva tolk?
- Hur hanterar verksamheten det?   


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Fungerar beställningsrutinerna för verksamheten?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus