Att värna tystnadsplikten är en viktig del för att skapa förtroende.

Tystnadsplikten är en grundsten i en förtroendefull relation mellan medarbetare och boende. Den är en central del av etiken och förtroendet inom omsorgen. Den säkerställer att individer får den vård och det stöd de förtjänar, samtidigt som deras rättigheter och värdighet respekteras. Att värna om tystnadsplikten är inte bara en skyldighet utan också en möjlighet att skapa en omsorgsfull och respektfull vårdmiljö.

Tystnadsplikten inom omsorgen: En värdefull grund för förtroende och etik


Det finns ibland inbyggda strukturer där vanor eller ritualer upprätthåller ett avstånd mellan de som bor på boendet och medarbetarna. När jag var på ett boende skulle de bjuda på kaffe. Jag tog en kopp ur skåpet och började hälla upp mitt kaffe. En medarbetare kom rusande och sa “Nej, inte den koppen, det är en patientkopp”. Jag blev givetvis tvungen att fråga om de inte diskade de boendes muggar?  

När det handlar om att vårda och stödja människor i deras mest sårbara stunder, är tystnadsplikten en grundläggande och viktig princip. Den är mer än bara en regel, den är en etisk skyldighet som bygger förtroende och säkerställer att individers rättigheter och integritet respekteras.

Skyddet av personlig information


Tystnadsplikten är utformad för att skydda personlig informationen om de som mottar vård. Det innebär att alla uppgifter som en vårdgivare får kännedom om i sitt arbete måste behandlas med största diskretion och sekretess. Detta inkluderar medicinsk information, sociala och känslomässiga tillstånd, och andra känsliga detaljer.

Förtroende och öppen kommunikation


Förtroende är en hörnsten i vårdrelationen. När en person som behöver vård eller stöd litar på att deras information kommer att hanteras konfidentiellt, är de mer benägna att vara ärliga och öppna om sina behov och bekymmer. Detta gör det möjligt för vårdgivare att ge bättre, mer anpassad vård och stöd.

Respekt för individens rättigheter


Varje individ, oavsett ålder, hälsotillstånd eller situation, har rätt till sekretess och personlig integritet. Genom att värna om tystnadsplikten säkerställs att dessa rättigheter respekteras och att ingen information används på ett sätt som skulle kunna skada individen.

Minimera risken för att diskriminera eller sprida rykten om människor


Tystnadsplikten hjälper också till att minska stigmatisering och diskriminering. När information om en persons hälsotillstånd eller situation sprids utan samtycke kan det leda till fördomar. Genom att värna om tystnadsplikten bekämpas detta.

Juridiskt ansvar


För vårdgivare och yrkespersoner inom omsorgen är tystnadsplikten inte bara en etisk skyldighet utan också en laglig sådan. Att bryta mot tystnadsplikten kan leda till allvarliga konsekvenser som böter och avsked.

Så värnar vi om tystnadsplikten


Utbildning: Alla som arbetar inom omsorgsbranschen bör utbildas om tystnadspliktens principer och dess betydelse.
Respektfullt samtalsklimat: Vårdgivare bör alltid kommunicera respektfullt med individer och använda deras information endast i syfte att ge adekvat vård och stöd.
Säker lagring av information: Alla personuppgifter ska lagras säkert och endast vara tillgängliga för behöriga personer.
Inhämta samtycke: Innan information delas med andra, även inom vårdteamet, bör samtycke erhållas från individen.
Rapportering av brott: Om någon misstänker att tystnadsplikten har brutits, ska detta rapporteras till överordnad.

Alla medarbetare i vården har tystnadsplikt. Tystnadsplikt berör givetvis även levnadsberättelsen, förhållande till närstående och händelser på boendet. Ofta får medarbetaren skriva på att den har tystnadsplikt i samband med anställningen. Men vad innebär den och hur hanterar ni den på er enhet.  

Ibland hör man medarbetare i vården berätta utelämnande anekdoter om vad som hänt på deras boende. Även om man inte nämner namn så är det etiskt knepigt att göra sig lustig över åldrandet. Det är lika illa som att göra sig lustig över invandrare, kvinnor, människor med funktionsvariationer eller homosexuella. Om det inte finns utrymme för att prata och reflektera kring det svåra på arbetet, kan det bli svårt att härbärgera allt som händer när medarbetaren kommer hem. I värsta fall kan den enskilde bryta tystnadsplikten för att upplevelserna rinner över.

Vi speglar vår människosyn när vi berättar om andra. Att göra sig lustig över en sjuk människas beteende är ett sätt att distansera sig från dem. Det riskerar också att minska förtroendet för vården.  

Det finns också närstående som vistas mycket på enheten och blir som en i teamet. Då kan det vara lätt att glömma tystnadsplikten. Närstående omfattas inte av samma tystnadsplikt som medarbetare och medarbetare får därför inte lämna ut information om de övriga boende på enheten.  

Reflektionsfrågor - tystnadsplikt
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni bra strukturer för att kunna avsluta arbetspasset och lämna tankarna på jobbet när ni går hem?
- Har dina kollegor kunskap om vad tystnadsplikten innebär?
- För ni samtal om hur ni pratar om ert arbete utanför arbetsplatsen?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Finns det utrymme för att dokumentera och kanske samtala kring det som hänt under arbetspasset innan hemgång?
- Har ni en öppen kultur med högt till tak?
- Finns det rutiner eller traditioner som bidrar till att hålla oönskad distans till de boende?  

Boende och närstående:
- Upplever du att det är högt till tak på boendet?
- Går det att föra en bra dialog med medarbetarna där samtidigt tystnadsplikten respekteras?
- Hur hanterar du själv sådant du ser och hör i samband med att du besöker enheten?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev