Använder ni er av digitala utbildningar i verksamheten?

Utbudet av webbutbildningar för medarbetare i äldrevården ökar. Det finns ett stort utbud av utbildningar med olika inriktning. En del av dem innehåller även kunskapstest och intyg. Många verksamheter använder detta som en viktig del av fortbildningen av medarbetare.

Foto: Mostphotos

Utbudet av digitala utbildningar ökar hela tiden. Det finns många utbildningar som är inriktade på omsorgen av våra äldre. Mest använda är kanske digitala utbildningar kring delegering, hygien, demenssjukdom, lyftteknik med mera. Ofta finns det också ett kunskapstest kopplat till utbildningarna som genererar ett intyg som skickas via mejl. Många verksamheter  samlar in intygen för att kunna visa vilka som genomgått olika utbildningar. I mitten på januari 2020 lanserade Socialstyrelsen en ny utbildningsportal riktad till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Delar av upplägget riktar sig särskilt till Youtube-generationen med filmer och spellistor. De som använder webbutbildningarna kan plocka ihop det som är relevant för dem.   

Hygienutbildning, läkemedelshantering och demensutbildningar är exempel på kurser som är lämpade för äldreomsorgen. Den som letar runt lite kan hitta kurser och föreläsningar kring de flesta områden. Dessa är också oftast gratis att använda. Det finns även bra kurser kring äldreomsorgens värdegrund. Likaså teambaserat arbetssätt för att förebygga fall. Innan verksamheten rekommenderar en kurs kan det vara bra att gå igenom utbildningarna. Det är inte säkert att alla kurser som finns på nätet är bra.  

En sida som har väldigt mycket matnyttig information för den som arbetar i vården är Vårdhandboken. Där finns beskrivningar av hur många vårdförlopp ska fungera. När det gäller utbildningar så finns de ofta både som film och som pdf. Många har också frågeformulär och skickar ett kursintyg efter genomgången kurs.  

När det gäller Socialstyrelsens portal kan användare ladda upp eget material. Socialstyrelsen kontrollerar och kvalitetsgranskar allt material som laddas upp innan det publiceras.

Det finns också sidor och filmer som ger stöd till närstående. Ett exempel är www.demenscentrum.se.  

Undersköterska: Har du genomgått någon webbutbildning? Fungerade det bra? Var utbildningen av god kvalitet? Arbetar er verksamhet med återkommande webbutbildningar för er medarbetare? Brukar ni få lämna kursintyg till arbetsgivaren? Görs det någon annan uppföljning av att ni har fortbildat er eller på något vis förvärvat nya kunskaper?

Chef och legitimerad personal: Har ni en struktur där ni använder webbutbildning som ett stöd för att öka kompetensen? Hur gör ni kunskapskontroll efter genomgången utbildning? Hur samlar ni in och hanterar kursintyg? Har ni koll på att medarbetare gör kurserna på arbetsplatsen? Vilka kurser ska alla medarbetare ha genomgått för att få arbeta i verksamheten? Följer ni upp att medarbetaren har förstått kursinnehållet? Hur ofta ska utbildningarna följas upp? Vem ansvarar för att respektive utbildning följs upp? Saknar ni något kurstema?

Närstående: Har du tagit del av någon film, webbportal eller annan utbildning riktad till dig som närstående?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus