Äldreboendet behöver ha bra rutiner för att inte någon boende med demenssjukdom ska gå vilse.

Många som bor på äldreboende har en demenssjukdom och riskerar att gå vilse om de kommer utanför äldreboendet. Medarbetarna på äldreboendet behöver ha ett bra arbetssätt för att ha uppsikt över de boende. Det finns inget lagstöd för att låsa om hyresgäster i deras boende. Det gäller att hitta ett bra arbetssätt för att de boende inte ska gå vilse.

Foto-Trullsa_Mostphotos-webb

Låsta dörrar


Låsta dörrar på demensboenden är en känslig fråga. Trots att det enligt Socialstyrelsen inte är tillåtet att begränsa äldres rörelsefrihet med kodlås eller låsta dörrar, bor många med demenssjukdom på avdelningar som de inte kan ta sig ut från själva. Men för demenssjuka kan en låst dörr skapa oro. Personer som försvinner från boendet skapar också oro för såväl medarbetare som närstående. Att entrédörren till huset är låst ses dock mer som en normal företeelse. Det får däremot inte vara omöjligt eller väldigt svårt att ta sig ut. Grundlagen innehåller ett generellt skydd mot frihetsberövande som inte beslutas med stöd av annan lag.  

Att hantera boende som vill gå ut


Som medarbetare uppstår situationer där arbetet bedrivs i en gråzon. Ingen har ännu åtalats för olaga frihetsberövande, men verksamheter har fått kritik från Socialstyrelsen och IVO. Däremot har det förekommit i fall där någon boende blivit instängd i sin lägenhet. Det kan också uppstå nödvärnsliknande situationer där man inte vågar släppa ut en svårt demenssjuk människa från boendet mitt i vintern. Ofta är det också svårt att låta någon medarbetare gå med den boende så undersköterskan försöker förskjuta i tid eller få den boende på andra tankar.  

Nattetid kan det uppstå akuta situationer där undersköterskan måste lämna sin enhet för att hjälpa en kollega att sköta en boende eller lyfta upp någon som fallit på golvet. En låst enhet kan då bli lämnad tom. Detta har föranlett kritik från Socialstyrelsen och IVO vid flera tillfällen.  

Det finns försök att hitta lösningar. En del boenden har enbart en entré. Att förlägga aktiviteter och ha personal som har koll på ytterdörren innebär en möjlighet att ha tillsyn utan att behöva ha låsta dörrar inom huset.  

Alternativ till låsta dörrar


På Hälleborgs äldreboende i Västerås finns inga låsta dörrar. I stället bär äldre med demenssjukdom, som bedöms behöva det, en sändare som larmar till personalens mobiler om de lämnar avdelningen. När dörren är låst så är det inte sällan så att någon boende står vid dörren och vill komma ut. Detta kan skapa obehag för besökare, så de inte vill få en kontrovers med den boende.  

Med öppna dörrar så upphör detta problem. Det finns större ytor för den boende att röra sig på och fler boende att umgås med. Med utsmyckning och utformning av lokalerna så kan uppmärksamheten styras mot trädgården istället för huvudentrén på byggnaden. Larmen kan ställas in utifrån den boendes förutsättningar och vissa kan gå fritt i huset och trädgården. Larmet går då igång om de lämnar fastigheten helt.

Minskad oro


Studier visar också att olåsta dörrar och digital teknik rätt använt kan minska behovet att använda ångestdämpande läkemedel. Medarbetarna behöver inte heller ägna en massa tid åt att lotsa tillbaka äldre som gett sig iväg från enheten. Teknik kan vara ett stöd i omsorgen om våra äldre, men aldrig ersätta lugnande händer.  

Utgångsläget måste vara att utvärdera den verksamhet man har och arbeta utifrån de resurser som finns på verksamheten. Annars är det lätt att fastna i att det inte finns ”medel” för att utföra olika åtgärder. Det finns kompetent personal på verksamheterna som har fantasi och intresse för att utforma ”rätt miljö” för våra äldre med enkla åtgärder. Det handlar sällan om ekonomi. Många gånger kan verksamheten starta direkt med bra åtgärder som gör skillnad. Ledarskapet och tydliga mål med verksamheten är avgörande för att få resultat.  

Utgångspunkten måste vara att se vad som hindrar eller ger möjligheter till dagliga aktiviteter, och att ge rätt stöd så omgivningen lättare ska kunna förstås och tolkas av den dementa personen.  

Arkitektur och utsmyckning


Långa korridorer kan locka fram ett vandringsbeteende. Går det att skapa avbrott så att uppmärksamheten fångas eller nyfikenheten väcks att stanna upp och göra något annat. Vi vet att  gula och gröna färger skapar lugn och harmoni. Att arbeta med  färger för att skapa trivsel och en hemlik förståelig igenkännande miljö skapar mindre oro och ångest.  

Ett rätt utformat kök med möjlighet till doft och smakupplevelser kan förmodligen stimulera till gamla vanor som att baka och laga mat. För många personer med demens kan det vara svårt att själva ta initiativ till aktivitet därför måste saker vara synliga, ex. koppar i köket som behöver ”diskas”, en vattenkanna på bordet, eller en sopborste som ”står i något hörn”.

Reflektionsfrågor - låsta dörrar
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni situationer där era boende kan känna sig inlåsta?
- Har ni bra rutiner för att hantera det?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad kan ni göra för att öka öppenheten i ert boende?
- Uppkommer situationer där medarbetare hamnar i nödvärnslägen med boende som vill ut?
- Har ni bra rutiner för att undvika att de boende känner sig inlåsta?  

Boende och närstående:
- Upplever du att äldreboendet arbetar på ett bra sätt med dessa frågor?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev