Hur är ljudhygienen på ert äldreboende?

Störande ljud kan skapa stress och otrivsel. Stolar utan tassar som gnisslar, TV-apparater med TV-shop eller skvalradion med reklaminslag som ingen lyssnar på. Någon står och pratar i telefon utan att gå åt sidan. Detta kan skapa stress om det är en arbetsplats, men än värre om det är i mitt hem och jag inte kan göra något åt det. Gå en runda på ert äldreboende och fundera på hur det låter.  

Foto: Mostphotos

Vad är det som gör ett äldreboende trivsamt. På vissa ställen pågår ett stilla samtal som involverar de boende, deras närstående och medarbetarna. Kanske sjunger man visor tillsammans eller samtalar om förr.  

Ibland när man kommer in på ett äldreboende, går Lugna favoriter på radion med hög volym eller så sitter några gamla uppradade framför en TV-apparat som sänder TV-shop eller andra oroande och störande program. Är det musik eller program som de boende själva har valt?  

En god ljudmiljö är särskilt viktig för de som hör dåligt. Måste man anstränga sig för att höra vad som sägs blir det svårare att förstå. Genom att dämpa bakgrundsljud och förbättra rumsakustiken får vi bättre möjlighet att uppfatta vad som sägs och det blir lättare att koncentrera sig och dessutom ökar det trivseln i rummet.
Hur är ljudbilden när TV/radio inte är på? Domineras ljudmiljön av porslinsskrammel, fläktar, hissar, skrap från stolar eller av att någon av de boende ojar sig? Pågår det intressanta samtal eller allsång? Är ljudmiljön harmonisk? Hur är det att bo granne med en person som är förvirrad och skriker på nätterna?  

Små enkla knep kan förändra ljudbilden helt. Exempelvis att sitta ner och prata med den som är orolig eller att spontant sjunga visor. Att sätta på tassar på stolarna så att de inte skrapar i golvet och att använda tyger och konst för att förbättra akustiken. Det blir lättare att koncentrera sig och att känna trivsel.

Det kräver lite eftertanke och planering, men inte några stora investeringar.  

Undersköterska: Vad gör ni för att bidra till att skapa en harmonisk arbetsmiljö och att skapa en bra atmosfär? För ni samtal som inkluderar de boende? Använder ni sång och musik för att skapa gemenskap, minnen och en god stämning?

Chef och legitimerad personal: Vad gör ni för att förbättra ljudmiljön? Har de som har hörselskada fungerande och riktigt inställda hörhjälpmedel? För ni ett samtal kring ljudmiljön på enheten?  

Närstående: Är ljudmiljön på enheten behaglig?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Care for the soul, forest and nature
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Do the residents get the nutrients they need?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Ability to handle constant changes
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-02-14 11:10
  Patient Safety Report
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  What kind of patient injury insurance do you have?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Quality review of drug management
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus