Har de boende rätt att bestämma själva?

I samband med åldrandet så minskar våra möjligheter att välja själva. Bara det att vara beroende av andra människor för de aktiviteter som är nödvändiga i det dagliga livet är en inskränkning i självbestämmandet. Medarbetare som arbetar i vården har ett ansvar att så långt möjligt begränsa konsekvenserna.

Foto: Mostphotos

Självbestämmandet är inte en självklarhet i äldrevården även om det har blivit bättre. Min farfar på tvingades 70-talet flytta från äldreboendet till en psykiatrisk vårdavdelning, då han råkat förirra sig in på en dams rum. Det skulle inte hända idag. Det var ingen som frågade vad han ville, han blev bara placerad där och utan att ha begått något avsiktligt fel. Han blev kvar på mentalsjukhuset tills han dog. I dag har boende på äldreboenden besittningsskydd på lägenheten och betydligt starkare rättigheter.  

Konsekvensetik kan användas för att reflektera över vilka konsekvenser en handling får. Personalens uppgift är att skydda vårdtagarna. Det kan uppstå intressekonflikter som vid exempelvis demenssjukdom då den enskilde kanske gör saker som kan vara till skada för den egna personen eller någon annan i omgivningen. Ett exempel är hur personalen ska förhålla sig till om en person med demenssjukdom blir förtjust i någon annan på boendet. Om den äldre inte minns sin hustru eller make kan det uppstå svårigheter i relationen. Här uppstår en intressekonflikt där det gäller det att stötta den närstående samtidigt som det inte går att förbjuda den som har demenssjukdom att ha känslor för någon annan.  

Det är inte heller ovanligt att oroliga närstående vill bestämma över huvudet på den äldre. Likaså kan de ha åsikter om hur andra boende beter sig o.d. Juridiskt sett så ses alla vuxna människor som rättskapabla och myndiga.  

Ibland uppstår en intressekonflikt mellan den boende och närstående. Närstående kan vilja ha begränsningar för den enskildes rörelsefrihet som inte är i överensstämmelse med äldreomsorgens värdegrund eller kanske propsar på behandling trots att den enskilde gett uttryck för att den vill slippa.  

Undersköterska: Vad gör ni för att säkerställa den boendes rättigheter? Är den boende delaktig i framtagandet av genomförandeplaner? Hur säkerställer ni att den boendes intressen tas tillvara om hen är dement? Finns det situationer där begränsad valfrihet påverkar de som bor på enheten, t.ex. när det gäller önskemål om mat, promenader eller annat?

Chef och legitimerad personal: Vad gör ni för att förstärka kunskaperna om rätten till självbestämmande på ert äldreboende? Har ni regelbundna värdegrundsdiskussioner kring självbestämmande i teamet, arbetsplatsträffar och dylikt? Involveras även medarbetare som arbetar på natten i dessa dialoger?  

Närstående: Ger äldreboendet självbestämmande till din närstående? Låter du din närstående få bestämma över sig själv?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-05-28 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  The importance of clear routines at the nursing home: Making it "Easy to do right"
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-23 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  What can you do to make your accommodation attractive to someone who is going to move in?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-22 04:00 01 Kvalitet
  The right level of ambition is key to success
  info
 • 2024-05-21 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap
  Nursing homes should work with systematic quality development
  info
 • 2024-05-17 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Strategic Planning for Skills Development at the Nursing Home: Strengthening Staff Skills and Qualifications
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  It is important to have a conversation climate with a high ceiling. Dominance techniques and reprisals lower the quality.
  Foto-Michael-Erhardsson-web
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev