Hänger ni med i den tekniska utvecklingen?

Den tekniska utvecklingen går fort i äldreomsorgen. Hänger ni med och är tekniken säker?

Foto: Mostphotos

Ett äldreboende fick strömavbrott. Det fanns ingen reservkraft. Huvudnyckeln var också inlåst i ett elstyrt skåp. Det innebar att personalen inte kom in på de boendes rum under två timmar. Nu hände detta på efternatten, men vad hade hänt om det skett inför frukosten?

Många vårdboenden blir alltmer tekniskt komplexa. Låssystem är ett teknikområde. Ett annat är larm. Det finns enheter som har tillgång till webbkamera på varje rum. TV-skärmen är en informationskanal och kan användas för exempelvis att göra närstående delaktiga i samband med vårdplaneringar.  

Det finns också digitala mjukdjur, läkemedelsautomater och matningsrobotar men dessa används inte i så stor utsträckning än. Vården har sedan länge använt sängar med elektisk hissanordning och inställningsmöjligheter. Trycksårsförebyggande madrasser är också väl beprövade.  

Sedan länge finns ett stort antal medicinsktekniska produkter som erbjuds den som behöver. Rollatorer, rullstolar och andra förflyttningsredskap är idag en självklar del av vården. De liftar som finns  underlättar medarbetarnas arbete och gör att de kan undvika obekväma arbetsställningar och tunga lyft.  

När det gäller larm så finns det sänglarm, rörelselarm samt larmanordningar för att påkalla medarbetarnas uppmärksamhet. Inom hemtjänst används även larm som signalerar om inte kylskåpet öppnats på en viss tid. Tittkamera, där nattbesöket görs digitalt är en annat exempel på teknisk utveckling.  

Det är relativt vanligt att nybyggda äldreboenden installerar tvättmaskin i varje lägenhet. Det underlättar för den äldre och medarbetarna som lätt kan tvätta upp textilier som blivit nersmutsade.  

Journalsystemen har i de flesta fall varit digitala under flera årtionden. Alltfler enheter inför digitala signeringslistor som också påminner och säkerställer att den äldre får alla insatser som hen behöver för att ha en bra vardag.  

En del boenden erbjuder också de äldre möjlighet att låna datorer eller ha tillgång till fritt Wi-fi. Andra erbjuder tillgång till gym med diverse olika träningsredskap. Tvillingcykel är ett redskap som ger de boende möjlighet att komma ut och känna fartvinden.  

Samtidigt går det också att  se att det vid byggandet av äldreboenden finns en risk att ny teknik prioriteras medan mänskliga värden glöms bort. Det bör vara enkelt för äldre att lätt kan komma ut. Det borde inte få byggas äldreboenden utan tillgång till trädgård. Äldrevården ska kunna erbjuda de äldre utevistelse. På många enheter är möjligheterna till utevistelse begränsad. Andra enheter jobbar hårt för att de äldre ska få komma ut så ofta som möjligt. En enkel hiss från enheterna ner till trädgården kan vara en investering som gör stor skillnad i möjligheterna att komma ut.  

Undersköterska: Har ni testat några nyare tekniska hjälpmedel? Hur fungerar det? Finns det hjälpmedel som saknas idag? Har ni idéer på hjälpmedel som borde utvecklas? Har ni de arbetstekniska hjälpmedel som behövs för att underlätta ert arbete?

Chef och legitimerad personal: Vad händer med dörrarna vid ett strömavbrott? Är alla dörrar helt plötsligt låsta eller olåsta? Finns det reservsystem? Vad händer om låssystemen till läkemedelshanteringen krånglar? Finns det en avbrottsplan som är känd av personalen?  

Närstående: Används tekniska hjälpmedel på äldreboendet? Är de anpassade till de äldres behov? Används några hjälpmedel där den boende själv styr över användningen, förstår er anhörige i så fall hur utrustningen fungerar och hur den ska hanteras?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Fungerar beställningsrutinerna för verksamheten?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus