Vad har jag som äldre för rättigheter om jag önskar flytta till en annan kommun?

Alltfler har sina närstående boende i en annan del av landet. Avståndet kan innebära att det är svårt att upprätthålla kontakten och ge ett bra stöd i vardagen. Det är viktigt att flytten bygger på den äldres önskan, inte närståendes dåliga samvete.

Foto-Michael-Erhardsson-Mostphotos-webb

I många familjer har de äldre och deras närstående hamnat i skilda delar av landet. För den äldre kan det bli ensamt och det kan vara skönt att ha ett vuxet barn som kommer och besöker regelbundet, hjälper till med att betala räkningar, klädinköp och annat. Det kan även vara praktiskt när de närstående finns i grannkommunen.

En som vill söka äldreboende i en annan kommun börjar med att vända dig till biståndshandläggare hemkommunen. De ska då göra en bedömning av rätten till äldreboende. Biståndshandläggaren kommer hem till dig för att göra en utredning. Är du inlagd på sjukhus kan utredningen inledas på sjukhuset. När du sedan fått ett beslut om att du är berättigad till särskilt boende skickar du den till den kommun där du önskar bo. Den kommunen är skyldig att behandla ansökan på samma sätt som om den som söker bodde i den kommunen.

Några tips på vägen när det gäller att välja äldreboende:
1. Börja i tid. ...
2. Ta hjälp av närstående. ...
3. Tänk igenom vad du efterfrågar. ...
4. Ta reda på vilka äldreboenden som på pappret matchar dina önskemål.
5. Fråga personer i din omgivning om rekommendationer. ...
6. Ta del av kvalitetsutvärderingar och läs mer om hur du hittar och tolkar dessa.

Den som har störst behov av sjukvård ska få företräde till vården. Socialtjänstlagen ger dig rätt till bistånd i form av hemtjänst, bostad i ett så kallat äldreboende, i lagen kallas det särskilt boende, eller annan hjälp och stöd som du kan behöva och som du inte kan få på annat sätt.

En viktig aspekt att beakta när det gäller flytt till annan kommun kan vara ”påtryckningar” från närstående som kan handla om ett ”dåligt samvete” Det måste vara den äldres behov och önskemål som styr. Det är viktigt är att den äldre personen inte är en passiv deltagare utan är delaktig i detta beslut och har kontroll över situationen. För vissa äldre kan det nog vara en stor omställning och förändring att flytta som många gånger kan handla om en kognitiv sårbarhet eller psykiska problem.

Undersköterska: Har ni boende som flyttat in från annan kommun? Finns det boende som inte får besök så ofta för att närstående bor långt bort?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Händer det att ni får frågor om flytt till annat boende av närstående eller boende? Får ni förfrågningar från personer boende i andra kommuner som är intresserade av att flytta till er?

Boende och närstående: Kände ni till dessa rättigheter?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Fungerar beställningsrutinerna för verksamheten?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus